Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am geffylau crwydr

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am geffylau crwydr.

Sylwer: amcangyfrifon yw rhai o'r ffigurau.

Sawl cwyn a dderbyniwyd am geffylau mewn perthynas â Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014?

2022/23 - 52
2021/22 - 77
2020/21 - 153
2019/20 - 227
2018/19 - 198

Nifer y ceffylau crwydr
 2022/232021/222020/212019/202018/19
Hawlio810285033
Ailgartrefu2 (elusen)6141762
Difa00160
Gwerthu00000

Faint mae'r cyngor wedi'i dalu wrth atafaelu, ffaldio, bwydo a chynnal y ceffylau yn unol â Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014?

2022/23 - Tua £23,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2021/22 - Tua £20,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2020/21 - Tua £62,500 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2019/20 - Tua £60,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2018/19 - Tua £55,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)

Faint o'r arian hwn sydd wedi'i adennill?

2022/23 - Tua £569
2021/22 - Tua £400
2020/21 - Tua £2,600
2019/20 - Tua £2,200
2018/19 - Tua £1,900