Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am gŵn strae

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gŵn strae.

Sylwer: amcangyfrifon yw rhai o'r ffigurau.

Faint o gŵn crwydr/sâl rydych chi wedi eu hatafaelu?

2021/22 - 290
2020/21 - 206
2019/20 - 505
2018/19 - 635
2017/18 - 660

Faint o gŵn rydych chi wedi eu dychwelyd i'w perchnogion gwreiddiol? (Mae hyn yn cynnwys dychwelyd cŵn i'w perchennog heb eu ffaldio yn ogystal â'r rheiny sydd wedi'u ffaldio a'u hawlio gan eu perchennog)

2021/22 - 89
2020/21 - 78
2019/20 - 157
2018/19 - 201
2017/18 - 212

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu gyda pherchennog newydd?

2021/22 - 2
2020/21 - 3
2019/20 - 11
2018/19 - 14
2017/18 - 6

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu drwy asiantaeth elusen?

2021/22 - 22
2020/21 - 34
2019/20 - 100
2018/19 - 114
2017/18 - 130

Faint o gŵn rydych chi wedi'u rhoi i gysgu?

2021/22 - 0
2020/21 - 0
2019/20 - 0
2018/19 - 1
2017/18 - 0

Pa resymau a fyddai gennych i roi ci i gysgu?

Mae cŵn yn cael eu rhoi i gysgu ar sail cyngor gan filfeddyg am resymau iechyd neu ymddygiad yn unig.

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu hatafaelu amlaf?

2021/22 -Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)
2020/21 - Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)
2019/20 - Daeargi Jack Russell, Daeargi Tarw Swydd Stafford, Hysgi X, Ci Alsás (Alsesian)
2018/19 - Daeargi tarw Stafford, Ci Tarw, Ci defaid
2017/18 - Daeargi tarw Stafford, Ci Tarw, Ci defaid

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu rhoi i gysgu amlaf?

2021/22 - dd/b
2020/21 - dd/b
2019/20 - dd/b
2018/19 - Daeargi, Ci Tarw, Daeargi tarw Stafford
2017/18 - Daeargi, Ci Tarw, Daeargi tarw Stafford

Faint o Orchmynion Rheoli Cŵn sydd ar waith gennych?

Dim.

Close Dewis iaith