Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am gŵn strae

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gŵn strae.

Sylwer: amcangyfrifon yw rhai o'r ffigurau.

Faint o gŵn crwydr/sâl rydych chi wedi eu hatafaelu?

2018/19 - 635
2017/18 - 660
2016/17 - 807
2015/16 - 459
2014/15 - 540
2013/14 - 673
2012/13 - 595
2011/12 - 718
2010/11 - 705

Faint o gŵn rydych chi wedi eu dychwelyd i'w perchnogion gwreiddiol? (Mae hyn yn cynnwys dychwelyd cŵn i'w perchennog heb eu ffaldio yn ogystal â'r rheiny sydd wedi'u ffaldio a'u hawlio gan eu perchennog)

2018/19 - 201
2017/18 - 212
2016/17 - 273
2015/16 - 261
2014/15 - 333
2013/14 - 330
2012/13 - 261
2011/12 - 271
2010/11 - 291

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu gyda pherchennog newydd?

2018/19 - 14
2017/18 - 6
2016/17 - 31
2015/16 - 8
2014/15 - 10
2013/14 - 12
2012/13 - 26
2011/12 - 22
2010/11 - 22

Faint o gŵn rydych chi wedi'u hailgartrefu drwy asiantaeth elusen?

2018/19 - 114
2017/18 - 130
2016/17 - 190
2015/16 - 222
2014/15 - 229
2013/14 - 290
2012/13 - 303
2011/12 - 362
2010/11 - 370

Faint o gŵn rydych chi wedi'u rhoi i gysgu?

2018/19 - 1
2017/18 - 0
2016/17 - 13
2015/16 - 3
2014/15 - 7
2013/14 - 20
2012/13 - 27 
2011/12 - 3
2010/11 - 5

Pa resymau a fyddai gennych i roi ci i gysgu?

Mae cŵn yn cael eu rhoi i gysgu ar sail cyngor gan filfeddyg am resymau iechyd neu ymddygiad yn unig.

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu hatafaelu amlaf?

2018/19 - Daeargi tarw Stafford, Ci Tarw, Ci defaid
2017/18 - Daeargi tarw Stafford, Ci Tarw, Ci defaid
2016/17 - Daeargi Tarw Seisnig, Daeargi Efrog, Ci Tarw Seisnig Croes
2015/16 - Daeargi tarw Stafford, Daeargi Jack Russell, Labradôr/Adargi melyn, Ci defaid, Hysgi
2014/15 - Daeargi tarw Stafford, Daeargi Jack Russell, Labradôr/Adargi melyn, Ci defaid, Hysgi

Pa bum brîd o gŵn a gafodd eu rhoi i gysgu amlaf?

2018/19 - Daeargi, Ci Tarw, Daeargi tarw Stafford
2017/18 - Daeargi, Ci Tarw, Daeargi tarw Stafford
2016/17 - Daeargi Tarw Seisnig, Daeargi Efrog, Ci Tarw Seisnig Croes
2015/16 - Daeargi Jack Russell, Croes ddaeargi, Shih Tzu, Adargi melyn, Daeargi tarw Stafford
2014/15 - Daeargi Jack Russell, Croes ddaeargi, Shih Tzu, Adargi melyn, Daeargi tarw Stafford

Faint o Orchmynion Rheoli Cŵn sydd ar waith gennych?

Dim.