Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am gyrbau isel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gyrbau isel.

Beth yw nifer y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer cyrbau isel a'r refeniw a wnaed o'r ceisiadau a'r gwaith a gwblhawyd?

Nifer y ceisiadau
Blwyddyn ariannolNifer y ceisiadauIncwm a grëwyd o ganlyniad i geisiadau (£)Incwm a grëwyd o ganlyniad i waith adeiladu cyrbau isel (£)
2020/21*165£16,132£170,240
2019/20*193£17,993£199,129
2018/19161£13,798£189,713
2017/18132£11,352£141,281
2016/17139£14,535£170,327
2015/16142£9,677£162,001
2014/15140£8,228£148,237
2013/14132£6,890£25,267
2012/13120£5,828£101,899
2011/12123£6,240£88,225
2010/11166£6,720£96,484

 

Cyflwynir y data ar gyfer blynyddoedd ariannol 1 Ebrill i 31 Mawrth. Gallai gwaith neu arian a dderbyniwyd orgyffwrdd â blwyddyn ariannol wahanol.

Mae holl gostau trwyddedu yn cynyddu oddeutu 5% bob blwyddyn.

* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20 a 20/21: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).