Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am gyrbau isel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gyrbau isel.

Beth yw nifer y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer cyrbau isel a'r refeniw a wnaed o'r ceisiadau a'r gwaith a gwblhawyd?

Nifer y ceisiadau
Blwyddyn ariannolNifer y ceisiadauIncwm a grëwyd o ganlyniad i geisiadau (£)Incwm a grëwyd o ganlyniad i waith adeiladu cyrbau isel (£)Ceisiadau a wrthodwydFfi ymgeisio (£)
2022/23168£20,171£220,1473£103.00
2021/22*222£21,756£277,3224£98.00
2020/21*165£16,132£170,2403£97.00
2019/20*193£17,993£199,1295£95.00
2018/19161£13,798£189,7133£88.00

Cyflwynir y data ar gyfer blynyddoedd ariannol 1 Ebrill i 31 Mawrth. Gallai gwaith neu arian a dderbyniwyd orgyffwrdd â blwyddyn ariannol wahanol.

Mae holl gostau trwyddedu yn cynyddu oddeutu 5% bob blwyddyn.

* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20, 20/21 a 21/22: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).