Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfriflen a llywodraethu ERW

Gweler yma gyfriflen terfynol ERW ar gyfer a'u datganiad llywodraethu blynyddol.

Cynghrair o 6 awdurdod lleol yw ERW a reolir gan gyd-bwyllgor cyfansoddiadol cyfreithiol. Mae'r chwech awdurdod lleol yn gweithio gyda'u gilydd i gytuno gweithredu strategaeth a chynllun busines rhanbarthol cytunedig a chefnogi gwelliant ysgolion.