Toglo gwelededd dewislen symudol

Hysbysiad o fwriad i gyhoeddi polisi diwygiedig yr awdurdod lleol mewn perthynas â Deddf Gamblo 2005

Yn unol ag Adran 349 o'r Ddeddf, hysbysir drwy hyn y bydd polisi'r awdurdod yn cael ei gyhoeddi ar 9 Tachwedd 2021, cyn dod i rym ar 7 Rhagfyr 2023.

Mae'r polisi i'w weld isod.

Bydd hefyd ar gael i'w archwilio yn yr Is-adran Drwyddedu, Gwasanaethau Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Cyfarwyddiaeth Lleoedd, Canolfan Ddinesig, Oystermouth Road, Abertawe SA1 3SN. A hoffech chi wylior bolisi yn ystod y cyfnod hysbysu fydd yn rhaid neud appwintiad trw danfon e-bost I trwyddedu.iya@abertawe.gov.uk.

Datganiad o bolisi gamblo

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi cyhoeddi Datganiad o Bolisi Trwyddedu o dan Ddeddf Gamblo 2005.

Mae'r datganiad yn ymdrin â sut rydym yn bwriadu hyrwyddo'r amcanion trwyddedu ar gyfer y Ddeddf Gamblo yn ogystal â'r hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gan fangreoedd trwyddedig.

I gael rhagor o wybodaeth am y Datganiad neu Ddeddf Gamblo 2005, cysylltwch â'r Is-adran Drwyddedu ar (01792) 635600 neu e-bostiwch Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 02 Tachwedd 2023