Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid chwaraeon

Sylwer: Mae arian y Gist Gymunedol a'r Grantiau Datblygu wedi'u gohirio oherwydd pandemig COVID-19.

Sports funding (IS)

Cronfa Adfer ar gyfer Clybiau a Sefydliadau Chwaraeon

Gall nifer o glybiau chwaraeon lleol yn Abertawe wneud cais yn awr am grantiau newydd o hyd at £1,500 i helpu'r ddinas allan o'r pandemig.  Mae'r grant ar gael i glybiau a sefydliadau sydd naill ai'n hunanreoli meysydd y cyngor neu'n prydlesu tiroedd gan y cyngor.

Derbynnir ceisiadau grant o ddydd Llun 23 Awst i 30 Hydref 2021.

Am ragor o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â'r Chwaraeon ac Iechyd Abertawe.

Cronfa Cymru Actif

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogelu a sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru drwy bandemig COVID-19 ac i'r dyfodol.

Mae'r gronfa eisoes wedi helpu llawer o glybiau a sefydliadau ledled Cymru i wynebu'r heriau a achoswyd gan y pandemig Coronafeirws. Bydd yn parhau i ddarparu cyllid i helpu clybiau i wynebu'r heriau hyn a sicrhau cynaladwyedd am flynyddoedd i ddod.

Gwnaed y gronfa £4 miliwn yn bosib drwy'r arian y mae Chwaraeon Cymru'n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Grantiau

Mae dau fath o grant ar gael sydd wedi'u creu i fynd i'r afael â gwahanol heriau a wynebir gan glybiau a sefydliadau.

Os ydych yn gwneud cais i'r gronfa, mae'n bwysig eich bod yn dewis y grant cywir ac yn gwneud eich cais yn berthnasol i'r grant hwnnw.

1. Diogelu

I helpu i ddiogelu clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sydd mewn perygl ariannol di-oed o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Bwriedir i'r grant hwn helpu sefydliadau na allant fodloni'u rhwymedigaethau ariannol oherwydd COVID-19. Er enghraifft, i dalu costau sefydlog (e.e. rhent a biliau cyfleustodau) nad yw refeniw yn eu cefnogi mwyach.

Mae grantiau diogelu o £300-£5,000 ar gael am gymorth brys.

2. Cynnydd

I helpu i sicrhau cynnydd drwy symud chwaraeon a gweithgareddau ymlaen i'r cam nesaf a chefnogi cynaladwyedd tymor hir.

Bwriedir i'r grant hwn helpu clybiau a sefydliadau cymunedol i:

  • Fynd i'r afael ag anghydraddoldeb
  • Creu datrysiadau tymor hir er mwyn bod yn fwy cynaliadwy
  • Defnyddio ymagweddau arloesol
  • Gall y Grant Cynnydd hefyd ariannu eitemau sy'n hanfodol er mwyn dychwelyd i chwarae.

Mae grantiau o £300 - £50,000* ar gael.

*Bydd angen i chi gyfrannu 10% ar gyfer grantiau dros £10k neu 20% am grantiau dros £25k.

Gwneud cais i Gronfa Cymru Actif ar-lein (Yn agor ffenestr newydd)

E-bostiwch Nia Parry i gael cymorth gyda'r grant hwn.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 20 Mehefin 2024