Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth Costau Byw - gofal plant

Mae yna gynlluniau a ariennir gan y llywodraeth i helpu gyda gofal plant neu efallai fod elfen yn eich budd-dal nad ydych yn ymwybodol ohoni.

Costau gofal plant mewn hawliadau budd-dal

Mae gan rai budd-daliadau elfen ynddynt sy'n caniatáu costau gofal plant y gallech fod â hawl iddynt.

Gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Gofal plant wedi'i ariannu i blant 3 i 4 oed.

Cyflwyno cais am le meithrin

Mae pob ysgol gynradd yn Abertawe'n darparu addysg feithrin ran-amser.

Pob math arall o ofal plant

Gwybodaeth ar sut i ddewis gofal plant, beth i'w ystyried â'r gwahanol fathau o ofal plant ar gael, ynghyd a rhestr o ddarparwyr gofal plant.

Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg yw rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n cael ei chynnig i deuluoedd â phlant dan 4 oed.
Close Dewis iaith