Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Gofal plant wedi'i ariannu i blant 3 i 4 oed.

Mae'r cynnig yn darparu 30 awr o ofal plant a ariennir ar y cyd â darpariaeth blynyddoedd cynnar i rieni cymwys am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Mae hyn yn cynnwys 39 wythnos o oriau yn ystod y tymor a 9 wythnos tuag at y 13 wythnos o wyliau ysgol.  DS bydd 4 wythnos o wyliau heb eu hariannu.

I gael manylion llan y Cynnig, gan gynnwys cymhwyster a sut i wneud cais, ewch i: www.llyw.cymru/cael-30-awr-o-ofal-plant-ar-gyfer-plant-3-4-oed

Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch y llinell gymorth genedlaethol ar 0300 062 8628.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

 

Pryd i wneud cais
Blwyddyn Ysgol 2023-2024
Tymor yr hydref - Dydd Gwener 1 Medi 2023Tymor y gwanwyn - Dydd Llun 8 Ionawr 2024Tymor y haf - Dydd Llun 8 Ebrill 2024
Pob plentyn y mae ei benblwydd rhwng 17 Ebrill 2023 a 31 Awst 2023

Pob plentyn y mae ei benblwydd rhwng 1 Medi 2023 a 7 Ionawr 2024

Pob plentyn y mae ei benblwydd rhwng 8 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024

 

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ceir rhagor o wybodaeth yn: gov.wales/childcare offer (Yn agor ffenestr newydd).

Gofal plant di-dreth

Mae cynllun gofal plant di-dreth y Llywodraeth yn cynnig hyd at £2,000 y flwyddyn y plentyn tuag at gostau gofal plant, gan gynnwys meithrinfa, gwarchodwr plant a gofal ar ddechrau ac ar ddiwedd dydd. Mae manylion llawn i'w cael yn: www.gov.uk/tax-free-childcare

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw.
Close Dewis iaith