Toglo gwelededd dewislen symudol

Plant a phobl ifanc yn Abertawe

Rydym am i'r holl blant a phobl ifanc yn Abertawe gael dechrau teg mewn bywyd, bod yn iach, bod yn ddiogel yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach, cael eu haddygu, mwynhau bywyd, bod a llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol at helpu i wella Abertawe.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw.

Cynlluniau a pholisïau gofal plant

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau gofal plant a sut y'u cynhelir.

Yr tîm NEET

Mae'r tîm Ôl-16 NEET yn cefnogi pobl ifanc 16-19 oed (gyda rhywfaint o estyniad o gefnogaeth ar gyfer pobl 20-24 oed) Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) ac sy'n wynebu rhwystrau sylweddol i ailymgysylltu ag Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant.
Close Dewis iaith