Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Plant a phobl ifanc - gwybodaeth i ymarferwyr / weithwyr proffesiynol

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant.

Ehangu'r rhaglen Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o fis Medi 2022 ymlaen ei bod yn bwriadu ehangu'r rhaglen ar gyfer pob plentyn 2 oed yng Nghymru ar y cyd ag awdurdodau lleol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://llyw.cymru/ehangur-rhaglen-dechraun-deg-yng-nghymru

Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

Mae 5 Canolfan Cymorth Cynnar yn Abertawe sy'n dilyn model sy'n addas i'r ardal leol, sy'n cynnwys y Dwyrain, Penderi, Townhill, Dyffryn a'r Gorllewin.

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Gwybodaeth i weithiwyr proffesiynol a darparwyr gofal plant, gan gynnwys cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant a sefydlu busnes gofal plant.

Meddwl am sefydlu busnes gofal plant?

Cyn dechrau eich busnes, dylech ystyried y math o ofal plant sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal rydych wedi'i dewis. Dylech hefyd ymchwilio i'r galw am y math o ofal plant rydych am ei ddarparu.

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig / arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Rhaglen hyfforddi

Cynigir cyrsiau hyfforddi'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i leoliadau gofal plant fel gofalwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae, clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol a grwpiau o'r un natur.

Cyrsiau hyfforddiant i weithwyr y sector gofal plant a gofalwyr

Cyrsiau ar gael i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal plant.
Close Dewis iaith