Toglo gwelededd dewislen symudol

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig / arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Cronfa Plant a Phobl Ifanc 2023 / 2024

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Cronfa Plant a Phobl Ifanc 2023 / 2024.

Cynllun cyfeirio gofal plant 1 i 1

Nod y cynllun cyfeirio un i un yw sicrhau bod darparwr gofal plant a ddewiswyd yn gallu darparu ar gyfer y plentyn/person ifanc anabl heb unrhyw gost ychwanegol iddynt hwy na'r rhiant.

Grantiau sefydlu gwarchodwr plant

Ar gael i'r holl warchodwyr plant newydd sydd wedi mynd i Sesiwn Friffio AGC ac wedi cwblhau cwrs cyn cofrestru'r NCMA.

Cynllun Grant cyfalaf Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar 2022 / 2023

Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cynllun Grant Cyfalaf Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar 2022 / 2023.
Close Dewis iaith