Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw.

Maen nhw'n gallu darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i'ch helpu i ganfod a dewis:

  • Gofal Plant wedi'i Gofrestru
  • Gofal Plant heb ei Gofrestru
  • Gweithgareddau plant a phobl ifanc
  • Sefydliadau Cymorth i Deuluoedd.

Gall y gwasanaeth hefyd ddarparu gwybodaeth am:

  • Gymorth gyda chostau gofal plant
  • Gyrfaoedd ym maes gofal plant
  • Hyfforddiant gofal plant.

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn fan cychwyn delfrydol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyˆn â chymorth ar gyfer eich teulu. Bydd eich gwasanaeth lleol yn gallu darparu gwybodaeth benodol ar gyfer eich anghenion unigol chi... felly rhowch alwad iddyn nhw yn gyntaf.

Ymholiadau cyffredinol: fis@abertawe.gov.uk

Tîm Cefnogi Gwasanaethau

Cyswllt manylion.
Enw
Tîm Cefnogi Gwasanaethau
Rhif ffôn
01792 517222

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.
Close Dewis iaith