Chwilio'r wefan
English

Coronavirus Childcare Assistance scheme (pre-school children)

Word Document Coronavirus Childcare Assistance Scheme - Letter to parents (updated) (Word, 12KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Childcare summer provision 2020

Pecyn cymorth ar gyfer cyflogwyr gweithwyr hanfodol

 

Llyw.Cymru: Datganiad ysgrifenedig: Darpariaeth gofal plant a chwarae dros wyliau'r haf

O 6 Gorffennaf, bydd dau gartref ar wahân yn gallu dod at ei gilydd i ffurfio cartref estynedig - dyma gam ymlaen pwysig wrth aduno teuluoedd ond bydd hefyd yn helpu i gefnogi teuluoedd â threfniadau gofal plant mwy anffurfiol a chyfrifoldebau gofalu eraill. Mae rhagor o wybodaeth am gartrefi estynedig ar gael yn: https://llyw.cymru/creu-catrefi-estynedig-fel-bod-teuluoedd-yn-cael-dod-ei-gilydd-eto?_ga=2.115862918.1440930321.1594103348-868289615.1548059497

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (FIS) yn siop dan yr unto, gan ddarparu gwybodaeth ddiduedd o safon am ddim am amrywiaeth eang o faterion gofal plant, plant, cymorth teuluoedd ac sy'n ymwneud â theuluoedd a, lle bo'n berthnasol, gwasanaeth cyfeirio.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuleoedd Abertawe

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe'n darparu gwybodaeth o safon sy'n hygrch, yn ddiduedd ac am ddim i'r holl ddefnyddwyr gwasanaeth - rhieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol, cyflogwyr, darpar ddarparwyr gofal plant a darparwyr presennol - am amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael effaith ar fywydau plant a'u teuluoedd. Rydym yn dilyn yr holl ddeddfwriaeth gyfredol ynghyd a pholisiau a chanllawiau perthnasol. Mae meddu ar wybodaeth gadarn a'r gallu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yn golygu y caiff ymholwyr yr ymateb cyflym ac effeithlon maent yn gofyn amdano ac yn ei haeddu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM