Chwilio'r wefan
English
Customer service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe - Â phwy dwi'n cysylltu?

Rydym wedi darparu rhestr o'r bobl y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw os oes gennych ymholiad.

 

Am wybodaeth am ofal plant yn eich ardal, i ddiweddaru'ch gwybodaeth gofal plant ac am wybodaeth am ariannu gofal plant:

Jennifer Gilroy - Swyddog Allgymorth y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

jennifer.gilroy@swansea.gov.uk

Ffon: 01792 635775

Ar gael ar ddydd Llun - dydd Gwener.

Andrew James - Swyddog Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeath i Deuluoedd

E-bost: andrew.james2@swansea.gov.uk

Ar gael ar dydd Llun - dydd Gwener.


I gael gwybodaeth am ofal plant yn ystod eich ymateb i COVID-19, er enghraifft, ariannu gofal plant, ymlacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, cyllid ar gyfer plant diamddiffyn a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol. Gwybodaeth am ddod yn warchodwr plant ac am yrfa ym maes gofal plant a gwybodaeth am y Wobr Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy a'r Wobr Byrbrydau Aur, cysylltwch â:

Claire Bevan - Rheolwr Cyfleoedd Gofal Plant

claire.bevan2@swansea.gov.uk 

Ffon: 07818 588945

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.


To book and pay for training courses, including childminder training, please contact:

Claire Bevan - Rheolwr Cyfleoedd Gofal Plant

claire.bevan2@swansea.gov.uk 

Ffon: 07818 588945

Clare Dollard - Swyddog Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

clare.dollard@swansea.gov.uk

Tel: 07827 308016 / 01792 635289


Am wybodaeth am daliadau gofal plant neu gasglu data ar gyfer ein sector gofal plant:

Hannah Vyse - Swyddog Datblygu Gofal Plant 30 Awr  

hannah.vyse@swansea.gov.uk

Ffon: 07827 822729 / 01792 635649

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.


Am wybodaeth am geisiadau ariannu gofal plant ar gyfer CGPC neu'r Cynnig Gofal Plant 30 Awr:

Michele Beynon - Swyddog Datblygu Gofal Plant 30 Awr

michele.beynon@swansea.gov.uk 

Ffon: 07919 626616 / 01792 635472

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.


For grant information, CYP, Small capital grant and childcare assistance scheme, please contact:

Ceri Isaac - Swyddog Hyfforddi a Grantiau

ceri.isaac@swansea.gov.uk 

Ffon: 07827 307962 / 01792 635659

Ar gael o ddydd Llun - ddydd Gwener.


I gael gwybodaeth am ymgyrch Dechrau Gorau Abertawe ac am raglen fraenaru Llywodraeth Cymru, cysylltwch â:

Gary Mahoney - Cydlynydd Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar (Braenaru)

gary.mahoney@swansea.gov.uk 

Ffon: 07471 145411 / 01792 637385

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM