Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe - Â phwy dwi'n cysylltu?

Rydym wedi darparu rhestr o'r bobl y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw os oes gennych ymholiad.

Ymholiadau cyffredinol: ggd@abertawe.gov.uk

Cydlynydd Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar (Braenaru)

I gael gwybodaeth am ymgyrch Dechrau Gorau Abertawe ac am raglen fraenaru Llywodraeth Cymru.

Rheolwr Cyfleoedd Gofal Plant

I gael gwybodaeth am ofal plant yn ystod eich ymateb i COVID-19, er enghraifft, ariannu gofal plant, ymlacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, cyllid ar gyfer plant diamddiffyn a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol. Gwybodaeth am ddod yn warchodwr plant ac am yrfa ym maes gofal plant.

Swyddog Allgymorth y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Am wybodaeth am ofal plant yn eich ardal, i ddiweddaru'ch gwybodaeth gofal plant ac am wybodaeth am ariannu.

Swyddog Datblygu Gofal Plant 30 Awr

Am wybodaeth am daliadau gofal plant neu gasglu data ar gyfer ein sector.

Swyddog Datblygu Gofal Plant 30 Awr (CGPC)

Am wybodaeth am geisiadau ariannu gofal plant ar gyfer CGPC neu'r Cynnig Gofal Plant 30 Awr.

Swyddog Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

I gadw lle ar gyrsiau hyfforddi neu dalu amdanynt, gan gynnwys hyfforddiant gwarchodwyr plant.

Swyddog Hyfforddi a Grantiau

Gwybodaeth am grantiau, PPI, grantiau cyfalaf bach a'r cynllun Cymorth Gofal Plant.
Close Dewis iaith