Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau gofal plant

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau gofal plant a sut y'u cynhelir.

Chwarae i blant Abertawe

Bob 3 blynedd, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae ar gael i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc.

Hawliau plant a phobl ifanc

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Cyfranogiad plant o phobl ifanc

I sicrhau'r gweithgareddau ymgynghori sicrhau ansawdd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yn Abertawe.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.
Close Dewis iaith