Chwilio'r wefan
English
Sun

Chwarae i Blant Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd.

Cynhaliwyd yr asesiad diwethaf yn 2019.

Roedd yr asesiad yn cynnwys mapio a chofnodi prosiectau a lleoedd chwarae, yn ogystal ag ystyried sut mae ysgolion, cludiant, yr amgylchedd, cynllunio, ynghyd ag amrywiaeth o wasanaethau eraill, yn effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae yn Abertawe.  Roedd hefyd yn cynnwys ymgynghori a'r rhai sy'n helpu i gynllunio a chyflwyno chwarae'n lleol, y cyhoedd drwy ymgyrch yn y cyfryngau ac, yn bwysicaf holl, y plant a'r bobl ifanc eu hunain.

Dyma'r prif themau a ddaeth i'r amlwg:

  • Mae mwy a mwy o bobl yn cydnabod pwysigrwydd cyfleoedd chwarae ar draws ardaloedd cynghorau a thu hwnt.
  • Mae angen i ni helpu pobl i gydnabod pwysigrwydd cyfleoedd chwarae, gan roi rhagor o syniadau i deuluoedd am gyfleoedd chwarae.
  • Mae pryder nad yw plant yn cael yn cael digon o gyfleoedd chwarae.
  • Byddai gwell mynediad i ysgolion a'u meysydd at ddiben chwarae yn helpu.

Yn seiliedig ar hyn, lluniwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer y flwyddyn nesaf a'r dyfodol.  I gael mwy o wybodaeth am yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae, ffoniwch Stephen Cable, Swyddog Chwarae Plant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM