Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwarae i Blant Abertawe

Rydym yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ynghylch a ydynt yn teimlo bod chwarae'n bwysig, yr hyn yr hoffent ei weld mewn Abertawe sy'n llawn cyfleoedd chwarae!

Bob 3 blynedd, mae gofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae ar gael i gefnogi anghenion pob plentyn a pherson ifanc. Bydd eich ymatebion yn helpu i lywio cynllunio ar gyfer chwarae yn y dyfodol.

Rydym wedi llunio arolwg:

Llenwch unrhyw un sy'n berthnasol i chi!

Yn seiliedig ar hyn, lluniwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer y flwyddyn nesaf a'r dyfodol.  I gael mwy o wybodaeth am yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae, ffoniwch Gwasanaeth Chwarae Abertawe.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2022.