Chwilio'r wefan
English

Hawliau plant a phobl ifanc

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Swansea Doing it the Rights Way UNCRC logo

Mae'r cyngor yn ymrwymedig i sicrhau bod ein polisïau a'n swyddogaethau'n cael effaith gadarnhaol ar y plant a'r bobl ifanc yn Abertawe. Rydym wedi gwreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn y ffordd rydym yn gosod ein polisïau. Rydym wedi creu Cynllun hawliau plant a phobl ifanc sy'n nodi manylion y broses o wneud hyn.

Mae gan CCUHP 42 erthygl sy'n nodi sut y dylid trin plant.

Gwnaethom ofyn i ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Pentrehafod am eu hawliau yn yr ysgol. Gallwch glywed yr hyn a ddywedwyd ganddynt yn eu fideo isod. 

Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu plant rhag esgeulustod a gweithio mewn ffordd sy'n hyrwyddo ac sy'n cefnogi eu lles pennaf. Trwy ddefnyddio'r arweiniad CCUHP rydym yn gobeithio sicrhau bod hyn yn digwydd ym mhopeth y mae'r cyngor yn ei wneud.

Os hoffech wybodaeth ychwanegol, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, e-bostiwch ni yn uncrc@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM