Chwilio'r wefan
English
white man and grey man

Cynllun cydraddoldeb strategol

Yn unol â Deddf ydraddoldeb 2010 a dyletswydd gydraddoldeb sector cyhoeddus i Gymru, rhaid i'r holl awdurdodau cyhoeddus lunio cynllun cydraddoldeb strategol sy'n cynnwys amcanion cydraddoldeb penodol.

Cafodd cynllun cydraddoldeb strategol Dinas a Sir Abertawe (ar gyfer 2012-2016 i ddechrau) ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor ar 15 Mawrth 2012, ac mae e'n dweud sut byddwn yn adeiladu ar ein cynllun cydraddoldeb ac amrywiaeth a'n trefniadau ar gyfer bodloni'r dyletswyddau deddfwriaethol newydd.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb (sydd yn y cynllun) yn seiliedig ar wybodaeth gan ffynonellau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac maent yn amlygu meysydd anghydraddoldeb yn narpariaeth gwasanaethau, defnyddio gwasanaethau neu gyrhaeddiad i neu gan grwpiau penodol gyda nodweddion wedi'u diogelu fel y'i diffiniwyd yn y ddeddf cydraddoldeb.

Dyma'r nodweddion:

  • Oedran
  • Anabledd
  • Ailbennu rhywedd
  • Priodas a phartneriaeth Sifil
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Hil
  • Crefydd neu gred (gan gynnwys anghrediniaeth)
  • Rhyw
  • Tueddfryd rhywiol

Mae pob amcan cydraddoldeb yn cynnwys camau gweithredu i gyflawni canlyniadau mesuradwy penodol i leihau anghydraddoldebau ar draws yr holl pob nodwedd warchodedig.

Word Document Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 (Word, 471KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - fersiwn hawdd ei darllen (Word, 10MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - fersiwn darllenydd sgrîn (Word, 387KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Amcanion Cydraddoldeb Strategol Adroddiad Ymgysylltu 2020 (Word, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adolygiad o Ystadegau Cydraddoldeb - Ionawr 2020 (PDF, 871KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Fel rhan o ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi adroddiadau adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth, Mae'r adroddiadau hyn yn dangos ein cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb ac yn cynnwys manylion y gwaith ychwanegol rydym wedi'i gyflawni drwy gydol y flwyddyn.

2019/20

PDF Document Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2019-20 (PDF, 717KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document B - Cynllun Gweithredu Y cynnydd a wnaed rhwng Ebrill 2019 ac Ebrill 2020 (PDF, 875KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document C - Adroddiad Data Cydraddoldeb (PDF, 578KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2018/19

PDF Document Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (fersiwn gryno) (PDF, 351KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2017/18

PDF Document Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2017-2018 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu 2017-18 (Fersiwn hawdd ei darllen) (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adolygiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2017-18 (fersiwn gryno) (PDF, 343KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2016/17

PDF Document Adroddiad adolygu cydraddoldeb 2016-17 (PDF, 684KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad adolygu 2016-17 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2016-17 (fersiwn gryno) (PDF, 60KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2015/16

PDF Document Adroddiad adolygu cydraddoldeb 2015-16 (PDF, 374KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad adolygu 2015-16 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad adolygu 2015-16 (crynodeb) (PDF, 58KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2014/15

PDF Document Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2014-2015 (PDF, 272KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu 2014-2015 - Fersiwn hawdd ei darllen (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu 2014-2015 - Crynodeb (PDF, 75KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2013/14

PDF Document Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2013-2014 (PDF, 759KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu 2013-2014 - Crynodeb (PDF, 140KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Adolygu 2013-2014 - Fersiwn hawdd ei darllen (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

2012/13

PDF Document Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (PDF, 335KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (cryno) (PDF, 39KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (fersiwn hawdd ei ddarllen) (PDF, 592KB)Yn agor mewn ffenest newydd

2011/12

PDF Document Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2011-2012 (PDF, 257KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Equality and diversity review report 2011-2012 (summary version) (PDF, 161KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Equality and diversity review report 2011-2012 (easy read version) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Data Cydraddoldeb Gweithwyr

Excel Document Data adroddiad cydraddoldeb gweithwyr Cyngor Abertawe (2017-18) (Excel, 33KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys cynrychioliad y gweithlu a dadansoddiad o ddynion a menywod yn y gweithle.

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae'r materion ynghylch defnyddio'r iaith Gymraeg yn cael eu trin dan gynllun iaith Gymraeg y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM