Chwilio'r wefan
English

Cynllun Grantiau'r Cyfamod: Sut i wneud cais

Mae Cynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn derbyn ceisiadau yn eu tro, gweinyddir y rhaglen gan Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Community Covenant Grant Scheme

Bydd angen i Bartneriaeth leol y Cyfamod fod yn ymwybodol o geisiadau cyn iddynt gael eu cyflwyno. Cysylltwch â Phartneriaeth Cyfamod Abertawe gydag amlinelliad o'ch cyflwyniad drwy e-bostio Spencer Martin at spencer.martin@abertawe.gov.uk a Grace Halfpenny at g.c.halfpenny@npt.gov.uk.

Mae manylion llawn y cynllun, ffurflenni cais a chanllawiau ar gael yn http://www.covenantfund.org.uk/Yn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM