Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau perchnogaeth a rennir

Mae cynlluniau perchnogaeth a rennir yn eich galluogi i brynu cyfran o eiddo.

Gallant fod yn opsiwn da os oes gennych incwm rheolaidd, ond na allwch fforddio prynu'ch cartref eich hun yn llwyr.Rydych chi'n talu morgais ar y gyfran rydych chi'n berchen arni, ac yn rhentu'r gweddill.Mae fel arfer yn rhatach na phrynu'n breifat.Mae'n bosib y byddwch yn gallu prynu mwy o gyfranddaliadau nes eich bod yn berchen ar yr eiddo cyfan.

Cynhelir cynlluniau perchnogaeth a rennir gan gymdeithasau tai.

Cymdeithas Dai Coastal

Cwmni nid er elw yw Coastal Housing sy'n datblygu tai ac eiddo masnachol i'w rhentu a'u gwerthu.

Caredig

Mae Caredig yn darparu ystod eang o wasanaethau tai ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, pobl hŷn a phobl y mae angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaeth.

Cymdeithas Dai Pobl

Cymdeithas tai nid er elw sy'n cynnig atebion a chefnogaeth mewn perthynas â thai.

Cymdeithas Dai United Welsh

Sefydliad nid er elw sy'n darparu cartrefi a gwasanaethau cysylltiedig yn ne Cymru.