Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllunio gwiriadau ar gyfer rheoliadau adeiladu

Rhaid cyflwyno cynlluniau neu ddyluniadau ar gyfer cynlluniau arfaethedig i'r cyngor. Byddwn yn eu gwirio i sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau adeiladu cyn dechrau'r gwaith.

Gwneir hyn i sicrhau y gellir gwneud unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau cyn dechrau'r gwaith ar y safle. Gall hyn arbed amser ac arian i'r datblygwr.

Ar gyfer gwaith domestig a thai newydd, mae'n ofynnol cyflwyno dwy set o'r cynlluniau i ni. Ar gyfer cynlluniau masnachol, mae'n ofynnol cyflwyno pedwar copi o'r cynlluniau i ni oherwydd mae'n rhaid i ni ymgynghori â'r Gwasanaeth Tân ar gyfer y mathau hyn o adeilad.

Bydd angen i chi gael person â'r cymwysterau priodol megis pensaer neu ddylunydd i luniadu'ch cynlluniau. Mae hefyd yn ddefnyddiol gofyn i rywun sydd wedi cael gwaith wedi'i wneud yn ddiweddar argymell adeiladwr.  

Ar gyfer cynlluniau mawr, rydym yn cynnig gwiriadau cyn cyflwyno cais a chyfarfodydd i gynorthwyo gyda'r broses. Mae'r rhain yn helpu i arbed amser ac arian ar gyfer y cwsmeriaid a'r cyngor. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn neu os ydych am gael am gael cyngor ar unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â David Lloyd.

David Lloyd

Enw
David Lloyd
Teitl y Swydd
Building Control
Rhif ffôn
01792 635608
Rhif ffôn symudol
07980 712692

Partner Authority Scheme

LABC Partnering gives a company a one-to-one relationship with a local authority of their choice. It allows them to carry out the plan checking of all projects with one building control team.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 03 Gorffenaf 2024