Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyn ysgol

Gwybodaeth am hedfan dechrau a mynediad i'r cyfeiradur gofal plant Abertawe.

Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg yw rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n cael ei chynnig i deuluoedd â phlant dan 4 oed.

Cyflwyno cais am le meithrin

Mae pob ysgol gynradd yn Abertawe'n darparu addysg feithrin ran-amser.
Close Dewis iaith