Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Mae'r tudalennau hyn ar gael er gwybodaeth i ysgolion a'r cyhoedd yn gyffredinol ac maent yn ymwneud a:

  • gwaith Cyngor y Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
  • addysgu addysg grefyddol mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau i gefnogi darpariaeth addysg grefyddol effeithiol mewn ysgolion
  • addoli ar y cyd mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau neu ddogfennau sy'n cefnogi darpariaeth addoli ar y cyd effeithiol mewn ysgolion.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Ar Addysg Grefyddol Abertawer (CYSAG) a'r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYSCGM) - am wybodaeth ynghylch cyfarfodydd e-bostiwch addysg@abertawe.gov.uk

Rôl a chyfansoddiad CYSAG

Pwrpas CYSAG yw cynghori'r awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag addysg grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth.

Maes Llafur Cytunedig Abertawe ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 2022

'Children must be taught how to think, not what to think' (Margaret Mead 1928, 1961).

CYSAG Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar gyfer Addysg Grefyddol (CYSAG) yn ei ardal leol. Yn dilyn lansiad y Cwricwlwm i Gymru ym mis Medi 2022, mae'n ofynnol i bob Awdurdod Lleol ffurfio Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYSCGM) yn eu hardal leol.

Maes Llafur Cytûn ar gyfer Addysg Grefyddol

Yn seiliedig ar y Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer cyflwyno Addysg Grefyddol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 19 Mehefin 2024