Chwilio'r wefan
English
Big screen

Sgwâr y Castell

Datblygiad y cyngor i wella a gwneud defnydd gwell o le cyhoeddus.

Gwahoddwyd timau proffesiynol gan Gyngor Abertawe i gyflwyno ceisiadau i lunio astudiaeth dichonoldeb ar gyfer y safle proffil uchel - ac mae cwmni Spider Project Management newydd ddechrau'r gwaith.

Cwmni eiddo ac adeiladu annibynnol yw Spider sy'n darparu gwasanaethau rheoli prosiectau o werth uchel.

Yn Abertawe, byddant yn gweithio gyda phartner dylunio, Acme, cwmni rhyngwladol o Lundain ag arbenigedd mewn cynllunio trefol a phensaernïaeth gyfoes.

Bydd gwaith y cwmni dros y misoedd nesaf yn ystyried sut y gellid trosglwyddo Sgwâr y Castell. Ffactor allweddol fydd sut y gallai gysylltu Ffordd y Brenin newydd sbon â datblygiad newydd Canol Abertawe, gan gynnwys ei arena ddigidol a'i ganolfan gynadledda.

Y cyngor yn sicrhau partneriaid i helpu ar gyfer ystyried cynlluniau newydd ar gyfer Sgwâr y Castell

Castle Square regeneration

Wedi'i bweru gan GOSS iCM