Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fusnesau, unigolion neu grwpiau wedi'u trefnu i ddefnyddio mannau agored y cyngor i gynnal eu dosbarthiadau/grwpiau.

Cadw Cymru'n Ddiogel - creu digwyddiadau sy'n ddiogel rhag COVID-19
Gallwch ddod o hyd i arweiniad a rheoliadau cyfan Llywodraeth Cymru yma.

Gellir defnyddio mannau awyr agored yn Abertawe ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau hyfforddiant dwys, ymarferion band, dosbarthiadau dawns, gwasanaethau eglwys a mwy. Mae mannau awyr agored yn cynnwys parciau, promenâd Abertawe, traethau a lleoliadau tebyg eraill. Gall amodau, telerau a thaliadau fod yn berthnasol.

Gwnewch gais i ddefnyddio man agored

Fel rhan o'r broses cadw lle, byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu'r canlynol:

  • Prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (bydd angen i hwn fod yn ddilys ar gyfer pob dosbarth/gweithgaredd a gynhelir a dylai'r yswiriant fod yn werth o leiaf £5 miliwn)
  • Tystiolaeth o gymhwyster hyfforddwr os yw'n briodol.
  • Asesiad risg ar gyfer y safle/oedd arfaethedig sydd hefyd