Chwilio'r wefan
English

Diogelwch dŵr ar y traeth

Dewch o hyd i ba draethau a oruchwylir gan achubwyr bywyd, gwybodaeth am faneri diogelwch a llanwau a sut i fod yn achubwr bywyd

Beach lifeguard

Patrolau achubwyr bywyd yn ystod 2021

Caswell
1 Mawrth - 19 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am - 6.00pm

Langland/Rotherslade
1 Mawrth - 19 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am - 6.00pm

Porth Einon/Horton
1 Mai - 5 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am - 6.00pm

Bae y Tri Chlogwyn:

 • Penwythnosau a gwyliau banc yn unig 1 Mai - 23 Mai
 • Hanner tymor mis Mai 29 Mai - 6 Mehefin
 • Penwythnosau a gwyliau banc yn unig 12 Mehefin - 27 Mehefin
 • Bob dydd 3 Gorffennaf - 5 Medi

Bydd achubwyr bywyd yn patrolio rhwng y faner goch a'r faner felen rhwng 10.00am a 6.00pm bob dydd, a byddant ar gael i roi cyngor i bobl sy'n ansicr ynglŷn â'r llanw neu amodau ymdrochi.

Am fwy o wybodaeth am achubwyr bywyd a phatrolau'r RNLI, ewch i wefan yr RNLI.

 

Ar y traeth

 • Ewch i draeth ag achubwyr bywyd arno bob amser
 • Sicrhewch eich bod yn darllen unrhyw rybuddion
 • Dylech nofio rhwng y baneri coch a melyn - mae achubwyr bywyd yn patrolio yn yr ardal hon.
 • Peidiwch byth â mynd i'r dwr pan fo'r faner goch yn chwifio - coch=perygl!
 • Gofynnwch i'r achubwr bywyd am yr amodau os ydych yn ansicr ble i nofio.
 • Peidiwch â nofio ar eich pen eich hun
 • Dim cyfarpar chwyddadwy - gallant gael eu chwythu allan i'r môr gan y gwynt neu'r cerrynt yn hawdd
 • Byddwch yn ofalus wrth chwarae mewn pyllau trai - gall y creigiau fod yn llithrig

 

Ansawdd dwr

Mae gan ein holl draethau sydd wedi'u patrolio statws Baner Las sy'n seiliedig ar ansawdd y dwr a glanweithdra, yn ogystal â bodloni meini prawf eraill.

Sicrhewch eich bod yn gwirio amser y llanw cyn ymweld oherwydd gall y llanw ddod i mewn yn gyflym ac efallai y byddwch yn sownd ar draeth. Os nad ydych yn sicr, gofynnwch i'r achubwr bywyd.

Gallwch gael amserau'r llanw, amodau'r tywydd a syrffio, a hyd yn oed eu gweld drosoch chi eich hun ar y gwegamera yn Gower Live.

 

1. Nodwch y peryglonDiogelwch Dwr - Côd Awyr Agored

Gall y rhain gynnwys:

 • Tymereddau oer iawn
 • Cerrynt cudd
 • Dwr sy'n llifo'n gyflym, gwyliwch rhag lociau a choredau
 • Dwr dwfn, gall fod yn anodd amcangyfrif dyfnder y dwr
 • Efallai y bydd sbwriel neu weddillion cudd o dan yr arwyneb a fydd yn gallu dal, rhwygo neu dorri
 • Gall fod yn anodd dianc; gall llethrau fod yn serth, yn llithrig a chwalu'n friwsion
 • Dim achubwyr bywyd, nid oes gan y rhan fwyaf o ddyfrffyrdd awyr agored achubwyr bywyd
 • Gallai llygredd dwr eich gwneud yn sâl

2.  Gwrandewch ar gyngor diogelwch
Dylech fynd i nofio ar draeth lle mae achubwr bywyd yn bresennol lle bynnag y bo'n bosib. Pan nad yw hyn yn bosib, cadwch lygad am faneri (gweler isod) neu rybuddion a fydd yn dweud wrthych yr hyn i'w wneud. (Ffynhonnell: RoSPA)

3. Ewch gyda'ch gilydd
Peidiwch â nofio, pysgota neu fynd ar gwch ar eich pen eich hun.

4. Dysgwch sut i helpu
Os ydych yn gweld rhywun mewn trafferthion, dywedwch wrth achubwr bywyd os oes un gerllaw. Ffoniwch 999 neu 112, os ydych ar y traeth, gofynnwch am achubwr bywyd, neu gofynnwch am yr heddlu.

Peidiwch byth â neidio i'r dwr eich hun i helpu rhywun.

 

Baneri

Cadwch lygad am y baneri canlynol ar y traeth a fydd yn dweud wrthych a yw'r dwr yn ddiogel i nofio ynddo a ble i beidio â nofio.

Baneri coch a melyn: Bydd achubwr bywyd yn patrolio'r ardal rhwng y ddwy faner hyn. Dyma'r ardaloedd diogel i nofio, corff-fyrddio a defnyddio cyfarpar chwyddadwy ynddynt.

Baneri du a gwyn sgwarog: Bydd achubwyr bywyd yn patrolio'r ardal rhwng y ddwy faner hyn ond mae'r ardal ar gyfer crefft dwr megis byrddau syrffio a chaiacau. Peidiwch byth â nofio na chorff-fyrddio yn yr ardaloedd hyn.

Baneri coch: Mae'r baneri hyn yn dynodi perygl. PEIDIWCH â mynd i'r dwr o dan unrhyw amgylchiadau os gwelwch faneri coch yn hedfan.

Hosanau gwynt oren: Mae'r hosanau gwynt hyn yn dweud wrthych am amodau gwynt alltraeth. PEIDIWCH byth â defnyddio cyfarpar chwyddadwy os bydd yr hosan wynt yn hedfan.

 

Bod yn achubwr bywyd

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn achubwr bywyd, cadwch lygad am y cyrsiau rydym yn eu cynnal ar ein tudalen cyrsiau achubwyr bywyd.

Mae Abertawe Actif hefyd yn cynnal cyrsiau Achub Bywyd i ddechreuwyr i blant.

Mae dyletswyddau achubwyr bywyd yn cynnwys:

 • Ymateb cyntaf mewn sefyllfaoedd brys
 • Rhoi cyngor diogelwch cyffredinol ynghylch y traeth
 • Helpu i ddod o hyd i blant neu oedolion sydd ar goll
 • Goruchwyliaeth gyffredinol ar y traeth
 • Patrolio ardaloedd nofio
 • Rhoi cyngor am is-ddeddfau cwn

Cewch fwy o wybodaeth am draethau Bae Abertawe, y Mwmbwls a Gwyr ar ein tudalen draethau, neu trwy ein gwefan dwristiaeth.

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM