Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelwch ffyrdd i blant ysgol

Rydym yn helpu i addysgu plant o oedran ifanc am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy ein gwaith gydag ysgolion.

Hyfforddiant i blant sy'n cerdded - Kerbcraft

Mae Kerbcraft yn gynllun hyfforddi i blant sy'n cerdded ar gyfer plant 5 - 7 oed, a gyflwynir mewn ysgolion ac o'u cwmpas.

Mae'n canolbwyntio ar dri model:

  1. Croesi mewn lle mwy diogel
  2. Croesi rhwng ceir sydd wedi parcio
  3. Croesi wrth gyffyrdd

Hyfforddiant beicio - Safon Genedlaethol Lefel 1, 2 a 3

Mae hyfforddiant beicio lefel 1 a 2 wedi'i anelu at ddisgyblion Blwyddyn 6 ac mae'n eu paratoi i ddod yn ddefnyddwyr ffyrdd annibynnol:

  • cynhelir lefel 1 mewn amgylchedd oddi wrth ffyrdd a thraffig, fel arfer ar iard chwarae'r ysgol
  • cynhelir lefel 2 ar ffyrdd lleol gan roi profiad beicio go iawn i ddisgyblion

Mae hyfforddiant beicio Lefel 3 ar gael i ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 ac uwch gan gynnwys oedolion ac mae'n canolbwyntio ar ddefnyddio ffyrdd a chynlluniau mwy heriol, er enghraifft goleuadau traffig a chylchfannau:

Hebryngwyr croesi ysgol

Mae ein hebryngwyr yn helpu plant ac oedolion i groesi'r ffyrdd yn fwy diogel ar eu ffordd i'r ysgol neu ar eu ffordd adref. Yn ôl y gyfraith mae ganddynt y pŵer i stopio traffig er mwyn helpu rhywun i groesi'r ffordd. Mae'r rhan fwyaf o hebryngwyr yn gweithio ar rannau prysur o ffyrdd lle mae plant yn croesi i gyrraedd eu hysgol. Bydd hebryngywr yno bob dydd yn ystod y tymor. Hyd yn oed pan ddarperir Hebryngwyr Croesi Ysgol, mae rhieni'n parhau i fod yn gyfrifol am ddiogelwch eu plant.

Os nad ydych yn stopio caiff yr heddlu eu hysbysu amdanoch. Ymysg y cosbau posib mae dirwy hyd at £1000, tri phwynt cosb neu eich diarddel rhag gyrru.

Cefnogir ein gwasanaeth hebryngwyr croesi ysgol gan Admiral Group

Cwestiynau cyffredin am batrolau croesi ysgolion

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am batrolau croesi ysgolion.