Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth costau byw - diweddariad

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan y cyngor i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Hwyl Calan Gaeaf am ddim yng nghanol dinas Abertawe

​​​​​​​Gall teuluoedd sy'n chwilio am hwyl am ddim y mis hwn ymweld â Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas lle cynhelir digwyddiad arswydus arbennig ddydd Sadwrn.

Help ar gael i breswylwyr Abertawe ar wefan costau byw

Trefnwyd bod gwefan popeth dan yr unto newydd ar gael i gefnogi miloedd lawer o deuluoedd yn Abertawe sydd am arbed arian yn ystod yr argyfwng costau byw.

Prydau ysgol am ddim i 2,400 o ddisgyblion derbyn

Mae mwy na 2,400 o ddisgyblion derbyn yn Abertawe wedi cael cynnig prydau am ddim ers i'r ysgol ailddechrau ym mis Medi.

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan Gyngor Abertawe i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Miloedd yn gymwys ar gyfer taliad cymorth tanwydd o £200

Mae miloedd o deuluoedd yn y ddinas yn cael eu hannog i wneud cais am daliad cymorth tanwydd o £200 i'w helpu drwy'r argyfwng costau byw.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i beidio â cholli cyfle am grant gwerth £500

Mae gofalwyr di-dâl a allai fod yn gymwys am grant untro o £500 ond sydd wedi colli dyddiad cau'r mis diwethaf ar gyfer cofrestru wedi derbyn ail gyfle.
Close Dewis iaith