Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

'Yn ôl ar y trywydd iawn' - Cynllun Rheoli Cyrchfannau Abertawe 2023-2026

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau (CRhC) newydd Abertawe wedi'i gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Abertawe.

Mae'r CRhC yn dangos pwysigrwydd y diwydiant twristiaeth i'r economi leol a sut mae'n cefnogi busnesau a chyflogaeth ar draws yr ardal, wrth hefyd gyfrannu at iechyd a lles gwell i breswylwyr.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar 4 blaenoriaeth strategol:

  • Ysgogi ansawdd
  • Torri'n rhydd o natur dymhorol
  • Annog cynaladwyedd
  • Gweithio mewn partneriaeth

Cymeradwywyd y CRhC newydd gan Gabinet Cyngor Abertawe ar 19 Hydref 2023 a gallwch bellach ei lawrlwytho isod:

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y CRhC yma:

Cynllun Rheoli Cyrchfannau Abertawe 2023-2026 (PDF) [2MB]

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: dmp@swansea.gov.uk. (Does dim fersiwn Gymraeg)

Close Dewis iaith