Toglo gwelededd dewislen symudol

Y fasnach dwristiaeth

Tîm Twristiaeth Cyngor Abertawe yw darparwyr swyddogol gwybodaeth i ymwelwyr a nhw sy'n gyfrifol am farchnata Bae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr i weddill y DU.

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd marchnata drwy gydol y flwyddyn i gynyddu ymwybyddiaeth o'r cyrchfan ac awn ati i annog ymwelwyr â Bae Abertawe drwy ein gwefan www.croesobaeabertawe.com, cyfryngau cymdeithasol ac ymweliadau cysylltiadau cyhoeddus proffil uchel. 

Rydym yn cefnogi datblygiad cyrchfannau cynaliadwy yn barhaus drwy Gynllun Rheoli Cyrchfannau'r cyngor, cefnogi busnesau, cyllideb, ymchwil, digwyddiadau masnach, gweithio mewn partneriaethau a rhwydwaith lleol o Bwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr (VIP). 

Rydym yn gweithio'n agos gyda Croeso Cymru a Twristiaeth Bae Abertawe, y gymdeithas fasnach dwristiaeth leol. Mae gan ddarparwyr twristiaeth gyfle i fod yn bartneriaid Croeso Bae Abertawe a hyrwyddo'u busnesau fel rhan o'n hymgyrchoedd. 

Cronfa Cymorth i Dwristiaeth 2023-24

Yn cefnogi gweithredwyr llety bach mewn ardaloedd gwledig a lled-wledig yn Abertawe

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

'Yn ôl ar y trywydd iawn' - Cynllun Rheoli Cyrchfannau Abertawe 2023-2026

Ymchwil i dwristiaeth ac ystadegau

Ffeithiau a ffigurau ar dwristiaeth ym Mae Abertawe a chanfyddiadau ymchwil diweddaraf

Pwy yw Pwy ym Myd Twristiaeth?

Mwy o wybodaeth am bwy sy'n gwneud beth yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a'r DU.

Cynnal busnes twristiaeth - awgrymiadau da

Gwybodaeth am sefydlu busnes twristiaeth neu weithredu busnes twristiaeth sydd eisoes yn bodoli.

Gwasanaethau'r cyngor ar gyfer eich busnes twristiaeth

Mae gan Gyngor Abertawe nifer o dimau a all eich helpu chi gyda sawl agwedd ar eich busnes.

Wythnos Twristiaeth Cymru 2024

Rhwng 15 a 19 Gorffennaf, byddwn yn dathlu'r diwydiant twristiaeth lleol ym Mae Abertawe.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 02 Gorffenaf 2024