Toglo gwelededd dewislen symudol

Dragon Rider Cymru

Cyrsiau i yrwyr beiciau modur sydd â thrwydded lawn. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau a allai gael gostyngiad ar eich yswiriant.

Menter hyfforddiant ar ôl y prawf yw Dragon Rider, sy'n dilyn maes llafur Cynllun Gwella Beicwyr y DVSA ac mae'n datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder beicwyr. Bydd hyfforddwyr cymwysedig yn rhannu eu profiad arbenigol ac yn annog beicwyr sy'n helpu i feithrin perthnasoedd da a chefnogi beicwyr eraill. 

Mae'r cwrs yn addas i bob beiciwr â thrwydded lawn sydd:

 • wedi pasio'i brawf gyrru'n ddiweddar
 • am ddychwelyd at feicio ar ôl cael seibiant
 • am uwchraddio i feic modur mwy pwerus
 • am wirio'i safonau gyrru

Mae'r hyfforddiant diwrnod llawn am ddim ac yn cynnwys trafodaeth fer ac yna thaith ar y beic (o leiaf 4 awr) gan gymryd saib am ginio ysgafn ar y ffordd.

Byddwn yn defnyddio beiciau'r beicwyr a systemau cyfathrebu'r hyfforddwyr. Cynhelir asesiadau unigol ar y ffyrdd, yn ogystal â rhoi adborth cynhwysfawr a phersonol er mwyn sefydlu arferion da a diogel. Cyflwynir tystysgrifau DVSA ar ôl cwblhau'r hyfforddiant.

Cyrsiau yn rhedeg law neu hindda , a bydd ond yn cael ei ganslo mewn amodau tywydd garw dros ben yn yr achos hwnnw bydd yn cysylltu â chi.

Dyddiad 2021

 • Dydd Sul 19 Medi 2021 - Ystafell Bwyllgor 3A, Neuadd y Ddinas, Abertawe.

Mae angen cyrraedd am 8.45am i gofrestru.

Book now


Covid-19

Atgoffir cyfranogwyr na ddylai unrhyw un sy'n arddangos symptomau Coronafeirws neu sy'n amau ei fod wedi dod i gysylltiad â'r feirws gymryd rhan, ac nad yw wedi cael y canlynol yn ystod y pythefnos cyn y cwrs:  

 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colli synnwyr arogli neu flasu neu brofi newid iddynt
 • bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau neu sydd wedi cael prawf positif
 • yn gorfod bodloni unrhyw ofynion i fod mewn cwarantin e.e. ar ôl dychwelyd o dramor

Dylid cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg yn seiliedig ar ganllawiau'r llywodraeth a bydd yn rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, gan gynnwys adeiladau'r cyngor.


Pwysig

Dewch â'r dogfennau canlynol - nid llun gopïau yn dderbyniol:

 • trwydded yrru (y ddwy ran os oes gennych drwydded cerdyn llun)
 • tystysgrif yswiriant
 • tystysgrif MOT (os yn berthnasol)

Rhaid i bob peiriant fod mewn cyflwr addas i'r ffordd fawr.

Byddwch yn cwmpasu hyd at 100 milltir yn ystod y dydd , felly gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o danwydd ar gyfer y diwrnod cyfan . Byddwch yn derbyn cinio taleb gwerth hyd at £5.00.

Amodau a thelerau Dragon Rider Cymru

Overview of the service and terms and conditions.