Chwilio'r wefan
English

Adrodd am gamddefnyddio Bathodyn Glas

Rhowch wybod i ni os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas.

Os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas, gallwch adrodd am hyn i ni trwy ddefnyddio'r ffurflen hon. Ceisiwch gasglu cynifer o fanylion â phosib o'r bathodyn sy'n cael ei arddangos (rhif cyfresol, dyddiad dod i ben etc) er mwyn i ni ymchwilio i'r mater a chymryd camau gweithredu os gellir profi bod y bathodyn wedi cael ei gamddefnyddio.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Label
  1. Mae'r bathodynnau newydd yn gysylltiedig â chronfa ddata newydd o ddefnyddwyr cymwys yn y DU. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i'r heddlu a wardeiniaid parcio unrhyw le yn y wlad wirio a yw bathodyn yn cael ei ddefnyddio'n ddilys.

   Os gallwch roi rhif y bathodyn, byddwn yn gallu gwirio'r manylion yn gyflym.
 3. Manylion am y sawl sydd dan amheuaeth twyll neu gamddefnyddio Bathodyn Glas.
 4. Label
 5. Manylion y cerbyd
  1. Rhowch gynifer o fanylion ag y bo modd am y cerbyd y dangosir y bathodyn glas arno.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM