Chwilio'r wefan
English

Adrodd am gamddefnyddio Bathodyn Glas

Rhowch wybod i ni os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas.

Os ydych yn amau bod rhywun yn camddefnyddio Bathodyn Glas, gallwch adrodd am hyn i ni trwy ddefnyddio'r ffurflen hon. Ceisiwch gasglu cynifer o fanylion â phosib o'r bathodyn sy'n cael ei arddangos (rhif cyfresol, dyddiad dod i ben etc) er mwyn i ni ymchwilio i'r mater a chymryd camau gweithredu os gellir profi bod y bathodyn wedi cael ei gamddefnyddio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM