Toglo gwelededd dewislen symudol

Parcio

Talu dirwy barcio

Gallwch dalu Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) ar-lein ar y wefan hon, drwy'r post neu dros y ffôn.

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswyliwr ar eich stryd neu mewn stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen ddigidol.

Gorfodi parcio sifil

Mae'r cyngor yn gyfrifol am orfodi llinellau melyn a chilfannau parcio. Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn rhoi PCN i gerbydau sy'n torri'r cyfyngiadau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd, gan gynnwys meysydd parcio.

Parcio a theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio yn Fabian Way a Glandŵr.

Cyfyngiadau parcio yn Abertawe

Mae marciau ffordd megis llinellau melyn, cilfannau llwytho, safleoedd bws a pharthau preswylwyr yn nodi bod cyfyngiad parcio'n berthnasol.

Gwybodaeth am barcio i bobl anabl

Gwybodaeth am fathodynnau glas, cyflwyno cais am le parcio anabl ar y briffordd gyhoeddus a llogi cyfarpar symudedd yng nghanol y ddinas.

Rhoi gwybod am broblem parcio

Mae gennym gyfrifoldeb i orfodi cyfyngiadau parcio penodol. Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau parcio sy'n ymwneud â'r ardaloedd gorfodi hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Tocyn parcio â blaenoriaeth ar gyfer gemau cartref yr Elyrch

Rydym yn cynnig lle parcio gwarantedig ar ddiwrnodau gemau ar gyfer deiliaid y tocynnau â blaenoriaeth yn safle Parcio a Theithio Glandŵr.

Parcio ar gyfer digwyddiadau arbennig

Yn ystod rhai digwyddiadau arbennig megis Sioe Awyr Cymru, arddangosfeydd tân gwyllt, cyngherddau a digwyddiadau perthnasol eraill, rydym yn darparu lleoedd parcio dynodedig i ymwelwyr.

Cwestiynau cyffredin am barcio

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am barcio.
Close Dewis iaith