Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am barcio i bobl anabl

Gwybodaeth am fathodynnau glas, cyflwyno cais am le parcio anabl ar y briffordd gyhoeddus a llogi cyfarpar symudedd yng nghanol y ddinas.

Cynllun Bathodynnau Glas

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

Llogi cyfarpar symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri pweredig, cadeiriau olwyn a chadeiriau olwyn gwthio i helpu pobl â thrafferthion symudedd (drwy anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oed) i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

Cyflwyno cais am le parcio anabl ar y briffordd gyhoeddus

Caiff ceisiadau am Le Parcio i Berson Anabl (LlPBA) eu hystyried yn unig os nad oes lle ar gael o fewn ffiniau'r eiddo i barcio.

Dod o hyd i fannau parcio i bobl anabl ym meysydd parcio Abertawe

Dod o hyd i faes parcio i bobl anabl yng nghanol y ddinas, ger y traeth ac mewn meysydd parcio maestrefol.
Close Dewis iaith