Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am barcio i bobl anabl

Gwybodaeth am fathodynnau glas, cyflwyno cais am le parcio anabl ar y briffordd gyhoeddus a llogi cyfarpar symudedd yng nghanol y ddinas.

Cynllun Bathodynnau Glas

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

Dod o hyd i fannau parcio i bobl anabl ym meysydd parcio Abertawe

Mae gan nifer o'n meysydd parcio leoedd parcio dynodedig i'r anabl yn ogystal â ffïoedd gostyngedig ar gyfer Deiliaid Bathodyn Glas.

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri a chadeiriau olwyn trydan a chadeiriau olwyn arferol i helpu pobl â symudedd cyfyngedig (o ganlyniad i anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oedran).

Lleoedd parcio i'r anabl ar hyd priffordd gyhoeddus

Os nad oes gennych ddreif, garej neu fan arall i barcio'ch car o fewn ffin eich eiddo, efallai y byddwn yn ystyried creu lle parcio i berson anabl.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 06 Gorffenaf 2023