Toglo gwelededd dewislen symudol

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri a chadeiriau olwyn trydan a chadeiriau olwyn arferol i helpu pobl â symudedd cyfyngedig (o ganlyniad i anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oedran).

Os ydych chi am logi unrhyw gyfarpar, bydd angen i chi fod yn aelod a thalu ffi flynyddol neu gallwch ymuno fel ymwelydd a thalu ffi untro.

Llogi am y diwrnod

Mae'r sgwteri sydd ar gael yn amrywio o ran terfynau pwysau:

 • hyd at 16 stôn
 • 16 - 24 stôn
 • 24 - 35 stôn

Cerbydau symudedd ar gael i'w llogi am y diwrnod

Llogi cerbyd symudedd am y diwrnod Llogi cerbyd symudedd

Ffïoedd a thaliadau ar gyfer llogi am y diwrnod

 • £3.00 ar gyfer sesiwn hanner diwrnod (9.00am - 12.45pm neu 12.45 - 4.30pm)
 • £4.80 ar gyfer sesiwn diwrnod cyfan

Llinell ffin cerbyd symudedd ar gyfer llogi am y diwrnod

 

Llogi tymor hir

 • cadeiriau olwyn (hyd at 18 stôn)
 • sgwter (hyd at 20 stôn) - un o'r rhain sydd ar gael ar hyn o bryd

I wneud trefniadau ar gyfer llogi amser hir, ffoniwch ni: 01792 461785

Ffïoedd a thaliadau ar gyfer llogi tymor hir

 • Cadeiriau olwyn: 
  • £4.60 y noson
  • £12.70 y penwythnos (dydd Gwener i ddydd Llun)
  • £28.70 yr wythnos
 • Sgwter (un o'r rhain sydd ar gael ar hyn o bryd)
  • £20 y noson
  • £50 y penwythnos (dydd Gwener i ddydd Llun)
  • £100 yr wythnos

 

Cymhorthion symudedd ar werth

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gymhorthion a chyfarpar yn y siop. Dewch i'n siop i weld ein dewis llawn neu ffoniwch ni ar 01792 461785 os ydych chi am wirio cyn ymweld. 

 

Storio bagiau

Gadewch eich bagiau neu'ch siopa mewn man diogel wrth i chi siopa. Mae gennym 16 o loceri diogel yn y siop felly nad oes angen i chi gario'ch bagiau a'ch siopa wrth i chi fod yng nghanol y ddinas:

Man storio bagiau yng nghanol y ddinas Man storio bagiau yng nghanol y ddinas

 

Gwybodaeth am logi cyfarpar symudedd Abertawe

Aelodaeth a thrwyddedau ymwelwyr

Aelodaeth flynyddol - i gofrestru fel aelod, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru syml yn swyddfa llogi cyfarpar symudedd Abertawe. Bydd hefyd angen i chi ddarparu dau fath a brawf adnabod sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad.

 • £14.40 y flwyddyn

Trwydded ymwelwyr - bydd angen i dwristiaid ac ymwelwyr dydd ddarparu dau fath o brawf adnabod.

 • Taliad untro o £7.20

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Sadwrn, 9.00am - 5.00pm.

Sylwer, mae angen dychwelyd yr holl gyfarpar cyn 4.30pm fan bellaf.

Cyfleusterau parcio

Mae cyfleusterau parcio ceir cyfyngedig ar gael i gwsmeriaid ar Garden Street yng nghefn y swyddfa llogi cyfarpar symudedd (codir tâl bach). Rhoddir trwyddedau gan staff a rhaid eu dangos ar gerbydau ar bob adeg. Gweithredir y maes parcio ar sail y cyntaf i'r felin, fodd bynnag, mae maes parcio aml-lawr y Cwadrant drws nesaf os bydd y maes parcio'n llawn.

Sut i gyrraedd

Gallwch ddod o hyd i ni yng Ngorsaf Fysus Dinas Abertawe, ar ochr y de tuag at Tesco. Mae gennym leoliad canolog ar gyfer mynediad hawdd at y siopau a'r cyfleusterau yng nghanol y ddinas. Gall cerbydau gael mynediad at y maes parcio drwy Garden Street (dilynwch yr arwyddion ffordd).

Cerbydau symudedd ar gael i'w llogi

Cymerwch gipolwg ar y cyfarpar sydd gennym mewn stoc.

Llogi cerbyd symudedd

I osgoi cael eich siomi, gallwch logi cerbyd symudedd gennym ymlaen llaw.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mai 2024