Toglo gwelededd dewislen symudol

Llogi cyfarpar symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri pweredig, cadeiriau olwyn a chadeiriau olwyn gwthio i helpu pobl â thrafferthion symudedd (drwy anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oed) i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

Mae'r sgwteri sydd ar gael yn amrywio o ran terfynau pwysau:

  • Hyd at 16 stôn
  • 16 - 24 stôn
  • 24 - 35 stôn

Llogi cerbyd symudedd Llogi cerbyd symudedd

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 9.00am - 5.00pm.

Sylwer bod rhaid dychwelyd yr holl gyfarpar erbyn 4.30pm fan bellaf.

Ffioedd a thaliadau

  • Ffioedd ymaelodi: £12.60 y flwyddyn. 
    I gofrestru fel aelod bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru syml yn swyddfa Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe. Bydd rhaid i chi hefyd ddarparu dau brawf adnabod sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad.
  • Ffi ymwelydd untro: £6.30
    Bydd gofyn i dwristiaid ac ymwelwyr dydd ddarparu dau brawf adnabod.
  • Ffïoedd llogi cyfarpar: £2.60 am sesiwn hanner diwrnod (9.00am - 12.45pm neu 12.45pm - 4.30pm) a £4.20 am sesiwn diwrnod llawn.

Cyfleusterau parcio

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio ceir ar gael i gwsmeriaid ar Stryd yr Ardd y tu ôl i'r swyddfa llogi cyfarpar symudedd (codir tâl bach). Rhoddir trwyddedau gan staff a rhaid eu dangos ar gerbydau ar bob adeg. Y cyntaf i'r felin gaiff le yn y maes parcio, fodd bynnag, mae maes parcio aml-lawr y Cwadrant drws nesaf os bydd y maes parcio'n llawn.

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yng ngorsaf fysus newydd Abertawe, mewn man canolog er mwyn rhoi mynediad hawdd i'r siopau a'r cyfleusterau yng nghanol y ddinas. Gall cerbydau gyrraedd y maes parcio drwy Stryd yr Ardd (dilynwch yr arwyddbyst).

Map llogi cyfarpar symudedd Abertawe yng ngorsaf fysus Abertawe (PDF) [61KB]

Llinell derfyn cerbydau symudedd

Map llinell derfyn llogi cyfarpar symudedd Abertawe (PDF) [70KB]

Cymhorthion symudedd eraill

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gymhorthion symudedd yn ein siop.

Llogi cyfarpar symudedd Abertawe - eitemau ar gael i’w prynu yn y siop (Word doc) [12KB]

Gadewch eich bagiau a'ch nwyddau mewn lle diogel wrth i chi siopa

Mae gennym 16 o loceri diogel yn y siop fel nad oes rhaid i chi gludo'ch bagiau neu eich nwyddau o amgylch canol y ddinas.

Cerbydau symudedd ar gael i'w llogi

Cymerwch gipolwg ar y cyfarpar sydd gennym mewn stoc.

Llogi cerbyd symudedd

I osgoi cael eich siomi, gallwch logi cerbyd symudedd gennym ymlaen llaw.
Close Dewis iaith