Chwilio'r wefan
English

Oherwydd cychwyniad parhaus COVID-19, gohiriwyd y gwasanaeth Parcio a Theithio o ddydd Mercher 25 Mawrth 2020 nes clywir yn wahanol.

 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Park and Ride

Parcio A Theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

Parcio a Theithio am £1 dydd Llun - dydd Gwener ar ôl 09:30.  Rhaid prynu tocyn £1 o'r swyddfa docynnau cyn teithio. Arian parod yn unig*

Mae'r safleoedd hyn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.00am a 7.00pm, ac yn darparu cyswllt bws mynych i ganol y ddinas ac oddi yno, gan ddefnyddio cerbydau cwbl hygyrch. 

 gost yw i barcio car drwy'r dydd a theithio i ganol y ddinas ac yn ôl ar y bws ar gyfer hyd at 4 teithiwr yw £2.50.

Gall cwsmeriaid Parcio a Theithio hefyd brynu tocyn sy'n galluogi teithio diderfyn am ddydd ar wasanaethau First Cymru yn ardal Abertawe am £1.70.

Bydd rhaid i chi ddangos eich tocyn parcio a theithio i yrrwr unrhyw fws First Cymru pan fyddwch yn cyrraedd canol y ddinas er mwyn prynu tocyn ychwanegol am £1.70 a fydd yn galluogi holl aelodau o'ch grŵp i deithio ar fysus am y diwrnod.

Mae gan pob safle CCTV llawn. Mae'r meysydd parcio ym mhob safle wedi derbyn Gwobr Meysydd Parcio wedi'u Diogelu.

Cardiau Gostyngiadau

Oherwydd newidiadau i beiriannau tocynnau ac atalfeydd yn ein safleoedd parcio a theithio, ni allwn ddefnyddio cardiau gostyngiadau mwyach. O ganlyniad i'r newid hwn, ni fydd y cynnig 12 taith am bris 10 ar gael mwyach.

Rydym yn adolygu'r holl gynigion sydd ar gael yn ein meysydd parcio a'n safleoedd parcio a theithio.

Bydd angen i unrhyw gwsmer sydd â cherdyn gostyngiadau â gweddill credyd e-bostio parking.refunds@swansea.gov.uk Rhowch eich enw llawn, rhif eich cerdyn gostyngiadau a rhif ffôn cyswllt.

Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drefnu'ch ad-daliad. Mae gennym nifer o gardiau gweithredol felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni brosesu'ch ad-daliadau.

 

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM