Chwilio'r wefan
English
Park and Ride

Parcio A Theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

Parcio a Theithio am £1 dydd Llun - dydd Gwener ar ôl 09:30.  Rhaid prynu tocyn £1 o'r swyddfa docynnau cyn teithio. Arian parod yn unig*

Mae'r safleoedd hyn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.00am a 7.00pm, ac yn darparu cyswllt bws mynych i ganol y ddinas ac oddi yno, gan ddefnyddio cerbydau cwbl hygyrch. 

 gost yw i barcio car drwy'r dydd a theithio i ganol y ddinas ac yn ôl ar y bws ar gyfer hyd at 4 teithiwr yw £2.50.

Gall cwsmeriaid Parcio a Theithio hefyd brynu tocyn sy'n galluogi teithio diderfyn am ddydd ar wasanaethau First Cymru yn ardal Abertawe am £1.70.

Bydd rhaid i chi ddangos eich tocyn parcio a theithio i yrrwr unrhyw fws First Cymru pan fyddwch yn cyrraedd canol y ddinas er mwyn prynu tocyn ychwanegol am £1.70 a fydd yn galluogi holl aelodau o'ch grŵp i deithio ar fysus am y diwrnod.

Mae gan pob safle CCTV llawn. Mae'r meysydd parcio ym mhob safle wedi derbyn Gwobr Meysydd Parcio wedi'u Diogelu.

Cardiau Gostyngiadau

Gallwch gael Cardiau Gostyngiadau am ddim ac maent yn cynnig parcio am bris rhatach yn y ddau leoliad parcio a theithio. I gyflwyno cais am Gerdyn Gostyngol, e-bostiwch parcioatheithio@abertawe.gov.uk gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad a'ch côd post a'r lleoliad Parcio a Theithio rydych am ei ddefnyddio.

I gael gwybodaeth lawn am y Cardiau Gostyngol, gweler  PDF Document Nodiadau Arweiniol (PDF, 170KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM