Toglo gwelededd dewislen symudol

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas

O Gyffordd 45 yr M4 (Ynysforgan), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw dair milltir. Mae Glandŵr yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Glandŵr mewn lleoliad cyfleus ar gyfer teithiau i Abertawe o Gwm Tawe, Pontsenni ac Aberhonddu.

Lleoliad

Parcio a Theithio Glandŵr, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, Glandŵr, Abertawe SA1 2JT.

Gwybodaeth am wasanaethau bysus (Gwasanaeth 34)

Mae'r bysus yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Bysus modern, â llawr isel, sy'n hawdd cael mynediad iddynt.

Landore park and ride timetable (PDF) [24KB]

Safleoedd bysus canol y ddinas

 • Yr Orsaf Reilfford
 • Stryd y Berllan
 • Ffordd y Brenin (gyferbyn ag Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant)
 • Gorsaf Fysus Ddinas
 • Sgwâr y Santes Fair
 • y Stryd Fawr (gyferbyn ag Argos)
 • gyferbyn a'r Orsaf Reilfford.

Nodweddion

 • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • 495 o lefydd parcio gan gynnwys 22 o gilfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
 • CCTV.
 • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau bwyd a diod.
 • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau ar gyfer pobl anabl a chyfleusterau newid cewynnau i rieni.
 • Mannau gwefru cerbydau trydan

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan

First, Heol Gwyrosydd, Pen-lan, Abertawe, SA5 7BN.
Ffôn: 01792 572255 (8.00am to 6.00pm)
Ebost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Close Dewis iaith