Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Mae nifer o feysydd parcio canol y ddinas a Pharcio a Theithio wedi ennill gwobr Park Mark® Safer Parking. Golyga'r wobr fod yr heddlu wedi archwilio'r maes parcio, ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd.

Parcio i feiciau modur ym meysydd parcio'r cyngor

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Nid yw ffïoedd yn berthnasol.

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor, lleoliadau gerllaw a taliadau.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Meysydd parcio maestrefol

Gwybodaeth am bob un o'n meysydd parcio, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd a lleoliadau gerllaw.

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Sut i dalu am barcio

Gwybodaeth am y peiriannau talu yn ein meysydd parcio.

Adrodd am broblem gyda maes parcio

Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau yn ein meysydd parcio trwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Parcio coetsis

Mannau parcio a gollwng ar gyfer bysiau a choetsis.

Parcio cartrefi modur, faniau gwersylla a charafanau

Mae gan gartrefi modur, faniau gwersylla neu gerbydau tebyg hawl i barcio mewn meysydd parcio cyhyd â'u bod yn prynu tocyn talu ac arddangos dilys neu'n prynu cyfnod aros dilys ar ap MiPermit.

Cerbydau trydan

Gwybodaeth i breswylwyr ac ymwelwyr sy'n defnyddio cerbydau trydan.
Close Dewis iaith