Chwilio'r wefan
English

Mae holl feysydd parcio'r cyngor yng nghanol y ddinas ar agor a rhaid talu i barcio yno. 

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor a lleoliadau gerllaw.


View Swansea City Centre Car Parks in a larger map

Mae meysydd parcio canol y ddinas am ddim ar ddydd Sul ar hyn o bryd - Gwiriwch y byrddau prisiau yn y meysydd parcio er mwyn cadarnhau'r diwrnodau ac amserau talu.

Mae nifer bach o leoedd clicio a chasglu'r drws nesaf i Ganolfan Siopa'r Cwadrant.

Maes parcio

Parciwch yma ar gtfer

Maes Parcio Aml-lawr y Cwadrant, Strd Wellington, SA1 3QR.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 517 o leoedd, 30 lle i'r anabl
 • 8.00am - 11.00pm
 • Rhwystr: Oes
 • Uchafswm uchder: 6ft 10in (2.08m)
Maechnad Abertawe, Theatr y Grand Abertawe - gwefan newydd, siopau y ddinas

Maes Parcio Aml-Lawr Dewi Sant, Maes Dewi Sant, SA1 3LQ. 

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 460 o leoedd, 33 lle i'r anabl
 • 24 awr
 • Talu ac arddangos
 • Rhwystr: Nac oes
 • Uchafswm uchder: 6ft (1.83m)
Marchnad Abertawe, LC, siopau canol y ddinas, Sinema Vue, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Abertawe, lleoedd i fwyta 

Maes Parcio Aml-Lawr y Stryd Fawr, Ivey Place, SA1 1NU.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 716 o leoedd, 30 lle i'r anabl
 • Derbynnir tocynnau tymor
 • 24 awr
 • Rhwystr: Oes
 • Uchafswm uchder: 6ft 6in (1.98m)
Marchnad Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Aml-Lawr Heol Trawler (Sea Gate), Heol Trawler, SA1 1YH.

 • Tua 80 lle
Marina Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe, Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaelhol y Glannau

Maes Parcio Dwyrain Stryd y Parc, Stryd y Parc, SA1 3DJ.

 • Arhosiad byr (3 awr)
 • 31 o leoedd, 6 lle i'r anabl (trwy'r dydd)
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Gorllewin Stryd y Parc, Stryd y Parc, SA1 3DF.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 15 man i'r anabl yn unig
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Lôn Picton, Lôn Picton, SA1 3BG.

 • Deiliaid tocyn tymor unig rhwng
 • 42 o leoedd, 3 lle i'r anabl
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Stryd Pell, Stryd Pell, SA1 3ES.

 • Arhosiad byr (2 awr)
 • 30 o leoedd, 3 lle i'r anabl (trwy'r dydd)
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Lôn Northampton, Lôn Northampton, SA1 4EW.

 • Arhosiad byr (3 awr)
 • 84 o leoedd, 4 lle i'r anabl (trwy'r dydd)
 • 7.00am - 11.00pm
 • Rhwystr: Oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio MCaerwrangon, Maes Caerwrangon, SA1 1HY.

 • Arhosiad byr (3 awr)
 • 21 o leoedd, 2 lle i'r anabl (trwy'r dydd)
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, Plantasia, Parc Tawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio'r YMCA, SA1 5JQ.

 • Arhosiad byr (3 awr)
 • 21 o leoedd, 2 lle i'r anabl (trwy'r dydd)
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Salubrious Place, SA1 3LW.

 • Dydd Llun a dydd Gwener, deiliaid tocyn tymor yn unig 
 • Dydd Sadwrn a dydd Sul, talu ac arddangos, arhosiad byr (3 awr)
 • 25 o leoedd
 • 8.00am - 9.00pm (dydd Sad a Sul)
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas, LC, Sinema Vue, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Abertawe, lleoedd i fwyta

Maes Parcio Stryd Rhydychen, oddi ar Stryd Singleton, SA1 3AZ.

 • Arhosiad byr (3 awr)
 • 116 o leoedd, 27 lle i'r anable (trwy'r dydd)
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, Theatr y Grand Abertawe - gwefan newydd a siopau canol y ddinas

Maes Parcio Stryd Paxton, SA1 3SA.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 331 o leoedd
 • Derbynnir tocynnau tymor
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas, Marina Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe, Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Maes Parcio Heol East Burrows, Heol East Burrows, SA1 1RR.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 230 o leoedd, 5 lle i'r anabl
 • 8.00am - 9.00pm
 • Derbynnir tocynnau tymor
 • Rhwystr: Nac oes
Plantasia, Marina Abertawe, Amgueddfa AbertaweCanolfan Dylan Thomas, Parc Tawe, Promenâd a Bae Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Maes Parcio Glanfa Pocketts (Heol Trawler), Heol East Burrows, SA1 3XL.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 53 o leoedd, 2 lle i'r anabl
 • 8.00am - 9.00pm
 • Derbynnir tocynnau tymor
 • Rhwystr: Nac oes
Marina Abertawe, Amgueddfa Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe, Canolfan Dylan Thomas, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Maes Parcio Swyddfa'r Post (Y Strand), Y Strand, SA1 2AE.

 • Arhosiad hir (trwy'r dydd)
 • 218 o leoedd, 12 lle i'r anabl
 • 8.00am - 9.00pm
 • Derbynnir tocynnau tymor
 • Cilfachau beiciau modur
 • Rhwystr: Nac oes
Marina Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe, Canolfan Dylan Thomas, lleoedd i fwyta

Maes Parcis Stryd Madog, Stryd Madog, SA1 3RB.

 • Deiliadid trwyddedau'n unig
 • Derbynnir tocynnau tymor
Marchnad Abertawe, siopau canol y ddinas

Maes Parcio Dwyreiniol y Ganolfan Ddinesig i Ymwelwyr, Heol Ystumllwynarth, SA1 3SN

 • Arhosiad Hir (Drwy'r dydd)
 • 122 o leoedd, 11 Bathodynnau Glas, 2 Rhiant a Plentyn
 • Dydd Llun i Dydd Sadwrn 8.00am - 9.00pm
 • Rywystr: Nac oes
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystum

Maes Parcio Heol Trawler, Heol Trawler, SA1 1UN.

 • Arhosiad byr
 • Tua 20 lle
 • 8.00am - 9.00pm
 • Rhwystr: Nac oes
Marina Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe, Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Maes Parcio Trwyn Abertawe, Heol Trawler, SA1 1FY.

 • Tua 30 lle
Marina Abertawe, Promenâd a Bae Abertawe

Beiciau modur

Os ydych yn parcio beic modur, ni chodir tâl mewn maes parcio awyr agored. Sicrhewch eich bod yn parcio'ch beic yn ofalus lle nad yw'n rhwystro nac yn achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr eraill. Codir tâl arnoch o hyd os ydych yn defnyddio maes parcio aml-lawr.

Coetsis

Mae'r man codi a gollwng ar gyfer coetsis y tu allan i Amgueddfa Abertawe. Cynghorir coetsis i barcio ar safle parcio a theithio Ffordd Fabian.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM