Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor, lleoliadau gerllaw a taliadau.

Costau parcio canol y ddinas cyn 9.30am
Os ydych chi'n parcio mewn maes parcio yng nghanol y ddinas cyn 9.30am, mae'r prisiau i'w gweld yn y tablau isod.

Costau parcio canol y ddinas ar ôl 9.30am
£1.00 hyd at 2 awr
£2.00 i barcio trwy'r dydd

Mae meysydd parcio canol y ddinas am ddim ar ddydd Sul ar hyn o bryd - Gwiriwch y byrddau prisiau yn y meysydd parcio er mwyn cadarnhau'r diwrnodau ac amserau talu.

Beiciau modur

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Mae ffïoedd yn berthnasol. Gwiriwch y bwrdd prisiau am y prisiau cywir.

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd Plymouth

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd Plymouth, Stryd Plymouth, SA1 3QQ.

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd Rhydychen

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd Rhydychen, Stryd Rhydychen, SA1 3BG.

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd y Castell

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Stryd y Castell, Stryd y Castell, SA1 1HZ.

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Y Strand

Cilfachau talu ac arddangos ar hyd Y Strand, Y Strand, SA1 2AG.

Garden Street Motability and Click and collect

Garden Street Motability, Garden Street between former Debenhams and the Quadrant multi storey car park

Maes parcio Dwyrain Stryd y Parc

Maes parcio Dwyrain Stryd y Parc, Stryd y Parc, SA1 3DJ.

Maes parcio Dwyreiniol y Ganolfan Ddinesig i ymwelwyr

Maes Parcio Dwyreiniol y Ganolfan Ddinesig i Ymwelwyr, Heol Ystumllwynarth, SA1 3SN.

Maes parcio Glanfa Pocketts

Maes parcio Glanfa Pocketts, Heol East Burrows, SA1 3XL.

Maes parcio Gorllewin Stryd y Parc

Maes parcio Gorllewin Stryd y Parc, Stryd y Parc, SA1 3DF.

Maes parcio Heol East Burrows

Maes parcio Heol East Burrows, Heol East Burrows, SA1 1RR.

Maes parcio Heol Trawler

Maes parcio Heol Trawler, Heol Trawler, SA1 1UN.

Maes parcio Lôn Northampton

Maes parcio Lôn Northampton, Lôn Northampton, SA1 4EW.
Close Dewis iaith