Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Mae nifer o feysydd parcio canol y ddinas a Pharcio a Theithio wedi ennill gwobr Park Mark® Safer Parking. Golyga'r wobr fod yr heddlu wedi archwilio'r maes parcio, ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd.

Gall beiciau modur barcio am ddim mewn mannau parcio beiciau modur dynodedig. Fodd bynnag, os ydynt yn parcio mewn cilfach barcio maint llawn, rhaid i'r perchennog brynu tocyn talu ac arddangos drwy'r ap MiPermit.

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor, lleoliadau gerllaw a taliadau.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Meysydd parcio maestrefol

Gwybodaeth am bob un o'n meysydd parcio, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd a lleoliadau gerllaw.

Ffïoedd a chynigion parcio

Manylion ffïoedd a gostyngiadau yn ein meysydd parcio.

Chwilio am faes parcio

Defnyddiwch y chwiliad meysydd parcio i leihau eich opsiynau yn seiliedig ar bethau fel lleoliad a chyfleusterau.

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Sut i dalu i barcio

Gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd y gallwch dalu i barcio.

Adrodd am broblem gyda maes parcio

Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau yn ein meysydd parcio trwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Parcio coetsis

Mannau parcio a gollwng ar gyfer bysiau a choetsis.

Parcio cartrefi modur, faniau gwersylla a charafanau

Gallwch barcio eich cartref modur, fan gwersylla neu garafán yn ein meysydd parcio os oes gennych docyn dilys ar gyfer pob lle parcio rydych yn eu defnyddio.

Cerbydau trydan

Gwybodaeth i breswylwyr ac ymwelwyr sy'n defnyddio cerbydau trydan.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mehefin 2024