Toglo gwelededd dewislen symudol

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau Technoleg Gwybodaeth a ragolygon gwaith.

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cynnal dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol ar-lein sy'n rhad ac am ddim ac yn agor i bob dysgwr Sgiliau Hanfodol. Mae dosbarthiadau ar gael i ddechreuwyr a rhai nad ydyn nhw'n ddarllenwyr, dysgwyr sy'n dymuno ennill cymhwyster neu'r rhai sy'n dymuno diweddaru eu sgiliau. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gael o lefel mynediad i lefel 2 mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a sgiliau chyflogadwyedd hanfodol. Mae athrawon arbenigol yn gweithio gyda dysgwyr i baratoi cynllun dysgu unigol wedi'i negodi yn seiliedig ar eu hanghenion a'u nodau.

Mae ein hystod o gyrsiau yn cynnwys:

  • Sgiliau hanfodol (cymhwyso rhif a chyfathrebu).
  • Cymhwyso rhifau llwybr cyflym (yn amodol ar ganlyniad asesiad dysgwr).
  • Cyfarthrebu llwybr cyflym (yn amodol ar ganlyniad asesiad dysgwr).
  • Cyrsiau cyflogadwyedd. Sgiliau Hanfodol Mewnosodedig

Asesiadau Cychwynnol

Fel rhan o'ch dysgu, bydd myfyrwyr Sgiliau Hanfodol yn cael eu tywys trwy asesiad byr, i fesur eich lefel ddysgu gyfredol a'ch helpu chi i nodi'ch anghenion dysgu. Os ydych chi'n adnabod unrhyw un a fyddai'n elwa o fynychu dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol neu os hoffech chi fynychu'ch hun yna ffoniwch ni ar 01792 637101 i gael mwy o fanylion. Gallwch hefyd anfon e-bost dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk.


Dysgu Teulu

Helpwch eich plant gyda'u dysgu.

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe yn darparu dosbarthiadau dysgu teulu i gefnogi sgiliau rhieni / gwarcheidwaid a'u plant. Cyflwynir cyrsiau dysgu teulu mewn partneriaeth ag ysgolion ledled Abertawe, i gefnogi sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol rhieni a phlant. Mae'r cyrsiau'n rhedeg am 12 wythnos ac wedi'u targedu at grwpiau blwyddyn sy'n cael eu trafod gydag ysgolion unigol. Mae cyrsiau'n ymdrin â phynciau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol i helpu i gefnogi a datblygu sgiliau plant yn y meysydd hyn.

Mae'r sesiynau dysgu ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth yn hwyl ac yn hamddenol, ac yn adeiladu ar strategaethau a gwybodaeth rhieni / gwarcheidwaid wrth gefnogi dysgu eu plant. Maent yn darparu cyfle delfrydol i rieni / gwarcheidwaid wella eu sgiliau eu hunain, cydnabod sut y gallant gefnogi dysgu eu plant orau a chwrdd â rhieni / gwarcheidwaid a gofalwyr eraill.

Mae cyrsiau dysgu teulu yn gyfle delfrydol i rieni / gwarcheidwaid fod yn rhan o fywyd ysgol eu plant.

Dysgu Teulu Ar-Lein

Gyda Karen Ward.
Close Dewis iaith