Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Mae ffioedd cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos. Ni warentir cofrestriad nes y bydd taliad wedi'i dderbyn.

Bydd lawer o'n cyrsiau'n dychwelyd i'r ystafell ddosbarth a dysgu wyneb-i-wyneb. Bydd rhai yn parhau i fod yn ddysgu ar-lein yn unig tra bydd nifer o'n cyrsiau'n cymysgu wyneb-i-wyneb â dysgu ar-lein. Wrth edrych ar eich opsiynau cwrs, bydd y fformat yn nodi pa fath o ddosbarth sy'n cael ei gynnig.

Rydych chi bellach yn gallu cofrestru ar gyfer y tymor presennol AC ar gyfer tymor yr haf sy'n dechrau ar ôl y Pasg.

Bydd y mwyafrif o gyrsiau arall yn cychwyn wythnos yn dechrau 16 Ionawr 2023, ac yn gorffen erbyn 31 Mawrth 2023.

Bydd cyrsiau Sgiliau Hanfodol a Dysgu Teulu yn cychwyn wythnos yn dechrau 9 Ionawr 2023, ac yn gorffen erbyn 31 Mawrth 2023. Bydd dyddiadau cychwyn cyrsiau Dysgu Teulu yn cael eu gadarnhau trwy eich ysgol leol.

Yn gyffredinol, ni bydd cyrsiau yn rhedeg yn ystod wythnos hanner tymor (20 Chwefror 2023 i 24 Chwefror) oni nodir yn wahanol neu wedi'i drefnu ymlaen llaw gan y tiwtor dosbarth.

Bydd nifer y dosbarthiadau yn gyfyngedig. Ymdrinnir â phob cais ymrestru cwrs yn y drefn a dderbynnir. Mae niferoedd dosbarthiadau yn debygol o lenwi'n gyflym a bydd dysgwyr nad oeddent yn gallu cael lle yn cael eu cadw ar rhestr aros am unrhyw leoedd a allai fod ar gael.

Byddwch yn ymwybodol y gellir newid sesiynau ystafell ddosbarth 'Wyneb-i-Wyneb' i ar-lein, yn unol â chanllawiau Cofid y Llywodraeth ar adeg eu cyflwyno.

Gallwch cysylltwch â ni am fanylion pellach.

 

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein  Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl

Darganfyddwch ein hystod o gyrsiau

Fe welwch ein bod yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i lefel uwch.

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Manylion am ein cyrsiau ar gael i gofrestru ar-lein.

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Cofrestriadau Tymor yr Haf nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Cyngor ac arweiniad ar addysg oedolion

Gwasanaeth arweiniad am ddim i oedolion.

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau Technoleg Gwybodaeth a ragolygon gwaith.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Mae'n ofynnol bod pob dysgwr sydd eisoes yn dysgu yn gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, a'i fod yn cael ei ddangos yn ystod y broses ymrestru.

Tîm Dysgu Gydol Oes

Manylion cyswllt.

Cymorth i fynd ar-lein

Angen cymorth i fynd ar-lein? Gwnewch gais am alwad ac fe allwn ni eich cynorthwyo chi.
Close Dewis iaith