Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Bydd Cofrestriadau tymor yr Haf yn agor Dydd Llun 4 Ebrill 2022. Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd ein holl gyrsiau yn aros AM DDIM ar gyfer y tymor i ddod.

Bydd lawer o'n cyrsiau'n dychwelyd i'r ystafell ddosbarth a dysgu wyneb-i-wyneb. Bydd rhai yn parhau i fod yn ddysgu ar-lein yn unig tra bydd nifer o'n cyrsiau'n cymysgu wyneb-i-wyneb â dysgu ar-lein. Wrth edrych ar eich opsiynau cwrs, bydd y fformat yn nodi pa fath o ddosbarth sy'n cael ei gynnig.

Bydd y fwyafrif o gyrsiau arall yn cychwyn wythnos yn dechrau 25 Ebrill 2022, ac yn gorffen erbyn 8 Gorffennaf 2022.

Bydd cyrsiau Sgiliau Hanfodol a Dysgu Teulu yn cychwyn wythnos yn dechrau 25 Ebrill 2022, ac yn gorffen erbyn 8 Gorffennaf 2022. Bydd dyddiadau cychwyn cyrsiau Dysgu Teulu yn cael eu pennu trwy eich ysgol leol.

Yn gyffredinol, ni bydd cyrsiau yn rhedeg yn ystod wythnos hanner tymor (30 Mai i 3 Mehefin) oni nodir yn wahanol neu wedi'i drefnu ymlaen llaw gan y tiwtor dosbarth.

Bydd nifer y dosbarthiadau yn gyfyngedig. Ymdrinnir â phob cais ymrestru cwrs yn y drefn a dderbynnir. Mae niferoedd dosbarthiadau yn debygol o lenwi'n gyflym a bydd dysgwyr nad oeddent yn gallu cael lle yn cael eu cadw ar rhestr aros am unrhyw leoedd a allai fod ar gael.

Byddwch yn ymwybodol y gellir newid sesiynau ystafell ddosbarth 'Wyneb-i-Wyneb' i ar-lein, yn unol â chanllawiau Cofid y Llywodraeth ar adeg eu cyflwyno. 

Gallwch cysylltwch â ni am fanylion pellach.

 

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein  Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Manylion am ein cyrsiau ar gael i gofrestru ar-lein.

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Bydd Cofrestriadau Tymor yr Haf yn agor 4 Ebrill 2022. Bydd ein dysgu wyneb i wyneb yn dilyn canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Cyngor ac arweiniad ar addysg oedolion

Gwasanaeth arweiniad am ddim i oedolion.

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau Technoleg Gwybodaeth a ragolygon gwaith.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Mae'n ofynnol bod pob dysgwr sydd eisoes yn dysgu yn gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, a'i fod yn cael ei ddangos yn ystod y broses ymrestru.

Tîm Dysgu Gydol Oes

Enw
Tîm Dysgu Gydol Oes
Rhif ffôn
01792 637101

Tîm Dysgu Gydol Oes

Manylion cyswllt.