Chwilio'r wefan
English

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein. Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl.

 

Mae'r cofrestriadau ar gyfer Tymor yr Haf ar gau.

Bydd ein Tymor yr Hydref ar agor ar gyfer cofrestriadau yn ystod mis Awst - mae dyddiadau cofrestru i'w cadarnhau. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.

 

Mae dosbarthiadau Dysgu Teulu a Sgiliau Hanfodol yn dal i fod ar gael i'w cofrestru. Galwch 01792 637101 am fanylion, neu cliciwch y ddolen isod.

 

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Tymor arall o gyrsiau AM DDIM yn Abertaew yr hâf hwn.

Hyd yn oed mwy o roddion o ddysgu gan Dîm Dysgu Gydol Oes Abertawe.

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe yn parhau i drawsnewid ein cyrsiau gyda thymor arall o ddysgu ar-lein AM DDIM. O ganlyniad i arbenigedd a gwaith caled y tîm Dysgu Gydol Oes, mae dros ddwy fil o ddysgwyr eisoes wedi mwynhau'r cyfleoedd rhyngweithio a dysgu yr ydym wedi gallu eu darparu y llynedd.

Gyda'n dysgu Tymor yr Haf 2021 yn aros ar-lein, byddwn yn parhau i wneud ein dosbarthiadau yn hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf bosibl... AM DDIM! Felly dyna gyfle arall i roi cynnig ar rywbeth newydd, cymryd rhan mewn dysgu ar-lein ac ennill sgiliau newydd. Beth am wahodd ffrind i ymuno â chi yn eich dosbarth presennol neu roi cynnig ar rywbeth newydd gyda'ch gilydd?

Mae'r rhaglen Dysgu Gydol Oes yn ystod yr Hâf, sy'n dechrau ym mis Ebrill, yn llawn cyrsiau cyffrous. Byddwch yn greadigol, gwella'ch iechyd a'ch lles; cynyddu eich sgiliau a'ch rhagolygon swydd. Ymunwch â'n hystafelloedd dosbarth ar-lein rhagorol, yn eu ddysgu gan ein tiwtoriaid profiadol a chymwys, yn ogystal â'n cyd-ddysgwyr. Cael rhai sgiliau newydd a magu hyder. Bydd ein holl gwrs Tymor yr Haf yn cael ei gynnig am ddim i bob dysgwr, felly does gennych chi ddim byd i'w golli a llawer i'w ennill.

Mae ein cyrsiau yn cynnwys:

  • Sesiynau tiwtorial wedi'u recordio ymlaen llaw. Gwyliwch pan fydd yn addas i chi, oedi, ailddirwyn a gwylio eto.
  • Dosbarthiadau byw ar-lein lle gallwch ryngweithio â'ch tiwtor a dysgwyr eraill.
  • Taflenni a chanllawiau y gellir eu hargraffu i'w gweld ar-lein neu eu hargraffu gartref.
  • Adnoddau digidol i gynorthwyo'ch dysgu, gan gynnwys delweddau, fideos, sain a dolenni defnyddiol.
  • Trafodaethau ystafell ddosbarth gyda Google Classroom Stream neu Google Chat. Sgwrsiwch ag eraill, trafodwch ddeunyddiau cwrs a dangos enghreifftiau o'ch gwaith, o fewn diogelwch ein fforwm ystafell ddosbarth ar-lein sy'n cael ei fonitro gan diwtoriaid.
  • Aseiniadau i chi weithio drwyddynt a chyflwyno am adborth ac arweiniad tiwtoriaid.
  • Cwisiau i herio'ch Gwybodaeth
  • Dolenni i feddalwedd ac apiau am ddim i gefnogi'ch dysgu.
  • Adborth a chefnogaeth tiwtoriaid trwy e-byst ystafell ddosbarth.

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch i oedolion sy'n dysgu (16+) ac yn gweithio i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth.

 


Dewch Ar-Lein Abertawe gyda Wasanaeth Dysgu Gydol Oes

Derbyn cymorth i gysylltu neu ymuno â'n dosbarthiadau ar-lein i ddysgu neu wella'ch sgiliau cyfrifiadurol.

Gall defnyddio'r Rhyngrwyd wneud eich bywyd yn symlach, o archebu siopa i arbed arian trwy gael bargeinion ar-lein. Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau mynd ar-lein neu sydd eisiau gwella'ch sgiliau ac aros yn ddiogel, gallwn eich helpu chi.

Mae Dysgu Gydol Oes yn darparu cefnogaeth dros y ffôn yn ogystal â'n hamrywiaeth o gyrsiau a gweithdai AM DDIM o ddechreuwyr i ganolradd, gan helpu ein dysgwyr i ddeall a chael mwy allan o ddefnyddio eu llechen Android, iPad neu gyfrifiadur. Rydym yn darparu cefnogaeth dros y ffôn i helpu unigolion neu eu ffrindiau a'u teulu i fynd ar-lein. O ddechreuwyr sydd angen help i siopa ar-lein, i rywun sydd eisiau lawrlwytho ap i gadw mewn cysylltiad â'r teulu, gallwn eu trafod drwyddo. Ffoniwch ni ar 01792 637101 i gael cefnogaeth. Gellir gofrestru ceisiadau am gymorth hefyd trwy ein ffurflen ar-lein: Cymorth i fynd ar-lein yn ystod argyfwng Coronafeirws.


facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM