Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Newyddion da! Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor yr haf 2024.

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein  Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor yr haf 2024.

Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (ALPS)

Mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (ALPS) yn gweithio i ddarparu ystod eang o gyrsiau achrededig a rhai heb eu hachredu ar draws Dinas a Sir Abertawe i ddiwallu anghenion amrywiol dysgwyr.

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor yr haf 2024.

Cyngor ac arweiniad ar addysg oedolion

Gwasanaeth arweiniad am ddim i oedolion.

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau Technoleg Gwybodaeth a ragolygon gwaith.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Mae'n ofynnol bod pob dysgwr sydd eisoes yn dysgu yn gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, a'i fod yn cael ei ddangos yn ystod y broses ymrestru.

Tîm Dysgu Gydol Oes

Manylion cyswllt.

Cymorth i fynd ar-lein

Angen cymorth i fynd ar-lein? Gwnewch gais am alwad ac fe allwn ni eich cynorthwyo chi.
Close Dewis iaith