Chwilio'r wefan
English

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein. Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl.

 

Darganfyddwch ein sesiynau blasu AM DDIM cyffrous i ddathlu'r Wythnos Dysgwyr Oedolion i dod, sydd ar gael nawr tan ddiwedd mis Medi. Cofrestrwch i gael mynediad i'n sesiynau blasu

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

 

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes Abertawe bellach ar-lein, am bris gostyngedig.

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes mis Medi hon yn llawn cyrsiau ar-lein, cyffrous. Dysgu rhwybeth newydd, bod yn greadigol, gwella'ch iechyd, eich lles, eich sgiliau neu'ch rhagolygon swydd. Byddwch yn rhan o ystafell ddosbarth ar-lein, dysgu gyda'n tiwtoriaid profiadol a chymwys. Dysgwch oddi wrth eich gilydd a synnwch eich hun gyda'r sgiliau a'r hyder newydd rydych chi wedi'u hennill.

Mae ein dosbarthiadau wedi'u crefftio'n unigryw o gymysgedd o'r canlynol:

  • Sesiynau tiwtorial wedi'u recordio ymlaen llaw y gallwch eu gwylio ar amser sy'n gyfleus i chi. Oedwch, ailddirwyn a gwyliwch eto.
  • Dosbarthiadau ar-lein byw lle bydd eich tiwtor yn dysgu a gallwch ofyn, rhoi sylwadau a rhyngweithio â'r ystafell ddosbarth gyfan.
  • Taflenni a chanllawiau sesiynau y gallwch eu gweld ar-lein neu eu hargraffu er hwylustod i chi.
  • Mynediad at adnoddau digidol gan gynnwys delweddau, fideos, recordiadau sain a dolenni i adnoddau dysgu ychwanegol.
  • Cyfleoedd trafod fesyl dosbarth trwy ein ffrydiau Google Classroom, lle gallwch ymgysylltu â dysgwyr eraill, trafod deunyddiau cwrs a hyd yn oed ddangos enghreifftiau eraill o'ch gwaith i eraill, i gyd o fewn diogelwch einfforwm ddosbarth ar-lein sy'n cael ei fonitro gan eich diwtor.
  • Aseiniadau i chi weithio drwyddynt a chyflwyno am adborth ac arweiniad o'ch tiwtor.
  • Cwisiau i herio'ch gwybodaeth.
  • Dolenni i feddalwedd ac apiau am ddim i gefnogi'ch dysgu.
  • Adborth a chefnogaeth tiwtoriaid trwy e-byst ystafell ddosbarth.

Rhydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch i dysgwyr oedolyn (16+) a gweithio i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth.

Apply online welsh button


Help i fynd ar-lein:

Rydym yn darparu cefnogaeth dros y ffôn i helpu unigolion neu eu ffrindiau a'u teulu i fynd ar-lein. O ddechreuwyr sydd angen help i siopa ar-lein, neu rywun sydd eisiau lawrlwytho ap i gadw mewn cysylltiad â'r teulu, gallwn eu trafod drwyddo. 

Ffoniwch ni ar Abertawe 637101 i gael cefnogaeth. Gellir cofrestru ceisiadau am gymorth hefyd trwy ein wefan: Cymorth i fynd ar-lein yn ystod argyfwng Coronafeirws.


facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM