Chwilio'r wefan
English

Gellir cofrestru am y lleoedd sy'n weddill ar gyfer tymor olaf y flwyddyn academaidd hon o 9 Ebrill.

I gofrestru, ffoniwch 01792 470171 rhwng 9.15am a 2.30pm (dydd Llun i ddydd Gwener)

NEU

Ewch i Dŷ Bryn rhwng 9.15am a 12.30pm (dydd Llun i ddydd Gwener). Derbynnir taliadau â cherdyn.

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

Fel aelod o Bartneriaeth Ddysgu Abertawe, rydym yn falch o fedru cynnig amrywiaeth o raglenni analwedigaethol ar draws ardal Abertawe, i gyd-fynd a'r llu o gyrsiau a drefnir gan ein partneriaid yn y Sectorau Addysg Bellach, Addysg Uwch a Gwirfoddol.  

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch yn y gymuned i oedolion (16+) sy'n ddysgwyr ac yn gweithio i wella'u sgiliau cyflogaeth a'u cyfleoedd cyflogaeth. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill drwy ychwanegu at eu darpariaeth a chreu llwybrau cynnydd i ddysgwyr.

Lifelong Learning Exhibition

Wedi'i bweru gan GOSS iCM