Chwilio'r wefan
English

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein?  Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein. Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl

 

Darganfyddwch ein sesiynau blasu AM DDIM cyffrous i ddathlu'r Wythnos Dysgwyr Oedolion i dod, sydd ar gael nawr tan ddiwedd mis Medi. Cofrestrwch i gael mynediad i'n sesiynau blasu

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

Yn Dysgu Gydol Oes, nid ydym yn darparu cyrsiau yn unig ond rydym yn helpu i ddatblygu cymunedau dysgu lle mae unigolion yn dod at ei gilydd i rannu diddordebau a syniadau, ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd. Gorfododd yr achosion o coronavfeirws newid dramatig yn ein rhaglen ddysgu a her i bob un ohonom. Gan weithio o fewn yr heriau hyn, bydd Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe nawr yn darparu:

Help i fynd ar-lein:

Rydym yn darparu cefnogaeth dros y ffôn i helpu unigolion neu eu ffrindiau a'u teulu i fynd ar-lein. O ddechreuwyr sydd angen help i siopa ar-lein, neu rywun sydd eisiau lawrlwytho ap i gadw mewn cysylltiad â'r teulu, gallwn eu trafod drwyddo. 

Ffoniwch ni ar Abertawe 637101 i gael cefnogaeth. Gellir cofrestru ceisiadau am gymorth hefyd trwy ein wefan: Cymorth i fynd ar-lein yn ystod argyfwng Coronafeirws

Cyfleoedd dysgu ar-lein

Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn cyflwyno dysgu ar hyn o bryd. Mae ein hadnoddau a'n cyfleoedd dysgu yn symud ar-lein a byddant ar gael yn fuan. Bydd tiwtoriaid yn darparu fideos addysgu byr ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho i chi eu defnyddio am ddim. Bydd ein tiwtoriaid hefyd yn cefnogi'ch dysgu trwy e-byst rheolaidd a sgyrsiau grŵp yn ystod tymor yr haf.

Mae ein cyfleoedd dysgu yn cynnwys:

 • Celf a chrefft
 • Caligraffeg
 • Golygu digidol
 • Ffotograffiaeth ddigidol
 • Arlunio a phaentio
 • ECDL
 • Sgiliau hanfodol a dysgu teulu
 • Trefniant blodeuwriaeth a threfnu flodau
 • Chwarae Gitâr
 • PCs i ddechreuwyr
 • Chwarae iwcalili
 • Gwnïo a chreu ddillad
 • Ioga

Bydd yr holl ddosbarthiadau ac adnoddau Dygsu Gydol Oes am ddim yn ystod tymor yr hâf.

I gael gwybodaeth am bob pwnc, dewiswch y categori cyfatebol isod. I gofrestru eich diddordeb yn runrhyw un o'r cyrsiau ar-lein hyn, cliciwch yma: Dysgu gydol oes - ar-lein

Ar ôl gwneud cais am ddosbarth, rhoddir cod ymuno i chi. Bydd y fideo gyfarwyddiadol fer hon yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r cod hwnnw i ymuno â'r dosbarth: YouTube Lifelong Learning - how to join a class


Sgiliau Hanfodol

Os gwelwch yn dda a fydd dysgwyr Sgiliau Hanfodol nad ydynt eisoes wedi bod mewn cysylltiad â'u tiwtoriaid ond sydd eisiau parhau â'u dysgu, cysylltwch â ni trwy dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 637101. Gall dysgwyr newydd sy'n dymuno ymuno â'n dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol hefyd cysylltwch â ni ar yr e-bost neu'r rhif ffôn uchod.

Gallwch gysylltu â'n Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes trwy dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk  lle byddwn yn gallu ymateb i ymholiadau. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar01792 637101.
 

I gael rhagor o wybodaeth am y Pandemig Coronavirus ac i gael diweddariadau a chyngor pellach, ewch i: Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe


facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM