Chwilio'r wefan
English

MAE GOFRESTRIADAU AR GYFER TYMOR Y GWANWYN 2021 NAWR AR GAU

Cysylltir â dysgwyr sydd wedi llenwi ffurflenni cofrestru yn fuan gyda manylion eich cwrs a chyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'ch dosbarth.

Mae dosbarthiadau Dysgu Fy Ffordd dal ar agor i gofrestru.

Mae dosbarthiadau Dysgu Teulu a Sgiliau Hanfodol yn dal i fod ar gael i'w gofrestru. Ffoniwch 01792 637101 am fanylion.

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Pencil in a box

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Manylion sut, ble a phryd i gofrestru.

 

Côd

Tiwtor

Cwrs

Manylion

Dyddiad

D012119.NS

Nathalie Salomon

Dysgu Fy Ffordd I

Manylion

15 Ionawr 2021 (10am)

D012120.NS

Nathalie Salomon

Dysgu Fy Ffordd I

Manylion

15 Ionawr 2021 (1pm)

D012121.AH

Andrew Hulling

Dysgu Fy Ffordd I

Manylion

15 Ionawr 2021 (3pm)

 

Arôl cofrestru ar-lein, byddwn yn cysylltu dysgwyr drwy e-bost i gadarnhau eu le.

Gellir tynnu neu derfynu dosbarthiadau nad ydynt yn hyfyw.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddarparu eu deunyddiau, cynhwysion, gwerslyfrau a deunydd ysgrifennu eu hunain.

Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu mynediad i ddosbarthiadau sydd â galw mawr.

Polisi ad-dalu

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn ymdrechu i sicrhau cydraddoldeb a thegwch i bob dysgwr. Rydym yn mynd ati i hyrwyddo cyfranogiad gan bob aelod o'r gymuned.

Cofrestru ar-lien

Cofrestru ar-lein am cyrsiau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes

Wedi'i bweru gan GOSS iCM