Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Manylion sut, ble a phryd i gofrestru.

Cofrestru

Apply online welsh button

Ffïoedd

Cwrs math

Ffi llawn

Ffi consesiwn (os ydych chi'n derbyn budd-dal prawf modd)

10 wythnos - 2 awr yr wythnos. Cyrsiau Dysgu Gydol Oes£65 y tymor£45 y tymor
12 wythnos - 2 awr yr wythnos Cyrsiau Dysgu Gydol Oes£78 y tymor£54 y tymor
10 wythnos - 1.5 awr yr wythnos Crysiau Dysgu Gydol Oes£48 y tymor£33 y tymor
10 wythnos - Gweithdai TG£20 am hanner tymor (5 wythnos)£14 am hanner tymor
10 wythnos 2 awr yr wythnos Cwrs TG Cam 1, 2 neu 3Dim tal er bod yr opsiwn i'w ailadrodd am £65 y tymorN/A
Sesiynau dysgu teuluolDim talDim tal
Sgiliau hanfodolDim talDim tal
Pobi (10 wythnos, 3 awr yr wythnos)£97.50 y tymor£67.50 y tymor
Lythyr, argraffu, gwnio (30 wythnos, 2 awr yr wythnos£195 y flwyddyn£135 y flwyddyn

Sut i dalu

Rhaid talu holl ffïoedd y cwrs pan fyddwch yn cofrestru. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn debyd/credyd. Mae gostyngiadau ar gael i bobl sy'n derbyn y budd-daliadau canlynol (y pris gostyngedig yw 50% oddi ar y pris llawn):

  • Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Pensiwn
  • Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Credyd Cynhwysol

Bydd rhaid i chi ddangos prawf o'r budd-daliadau wrth gofrestru neu fel arall ni fyddwch yn gymwys am unrhyw gonsesiynau a rhaid i chi dalu cost lawn y cwrs.  

Bydd dosbarthiadau nad ydynt yn ymarferol yn cael eu canslo neu rhoddir gostyngiad yn ôl disgresiwn rheolwr y gwasanaeth. Rhaid i fyfyrwyr ddod â'u deunyddiau, eu cynhwysion, eu llyfrau a'u deunydd ysgrifennu eu hunain.

Cedwir yr hawl i wrthod mynediad i ddosbarthiadau â galw uchel.

Ar gyfer coginio, codir tâl bach am y sesiynau rhagflas.

Presenoldeb

Gall absenoldeb heb esboniad arwain at gynnig eich lle i fyfyriwr arall.

Ad-daliadau

Os bydd y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn canslo dosbarth neu'n symud grŵp i ddiwrnod, amser neu leoliad gwahanol ac mae hyn yn annerbyniol, ad-delir y ffir gofrestru'n llawn.  Ar wahân i'r amgylchiadau hyn, ni fydd y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes fel arfer yn rhoi ad-daliadau. Codir ffi weinyddu ar gyfer ad-daliadau. 

PDF Document Polisi ad-dalu (PDF, 94KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM