Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Cofrestriadau Tymor yr Haf nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Bydd lawer o'n cyrsiau'n dychwelyd i'r ystafell ddosbarth a dysgu wyneb-i-wyneb. Bydd rhai yn parhau i fod yn ddysgu ar-lein yn unig tra bydd nifer o'n cyrsiau'n cymysgu wyneb-i-wyneb â dysgu ar-lein. Wrth edrych ar eich opsiynau cwrs, bydd y fformat yn nodi pa fath o ddosbarth sy'n cael ei gynnig.

Arôl cofrestru ar-lein, byddwn yn cysylltu dysgwyr drwy e-bost i gadarnhau eu le.

Os byddwch yn llwyddo i ennill lle ar ein cwrs, byddwn yn darparu cod cwrs i chi, gan gynnwys cyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'ch dosbarth. Sylwch fod yn rhaid i chi ymuno â'r dosbarth cyn pen 48 awr ar ôl derbyn eich côd dosbarth, hyd yn oed os nad yw'r cwrs i fod i gychwyn yn fuan. Bydd dysgwyr nad ydynt yn ymuno â'u hystafelloedd dosbarth o fewn 48 awr ar ôl derbyn eu côd dosbarth, yn colli eu lle a fydd wedyn yn cael ei gynnig i'r person nesaf ar y rhestr aros.

Gellir tynnu neu derfynu dosbarthiadau nad ydynt yn hyfyw.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddarparu eu deunyddiau, cynhwysion, gwerslyfrau a deunydd ysgrifennu eu hunain.

Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu mynediad i ddosbarthiadau sydd â galw mawr.

Polisi ad-dalu

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn ymdrechu i sicrhau cydraddoldeb a thegwch i bob dysgwr. Rydym yn mynd ati i hyrwyddo cyfranogiad gan bob aelod o'r gymuned.

Tîm Dysgu Gydol Oes

Manylion cyswllt.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Mae'n ofynnol bod pob dysgwr sydd eisoes yn dysgu yn gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, a'i fod yn cael ei ddangos yn ystod y broses ymrestru.