Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ac arweiniad ar addysg oedolion

Gwasanaeth arweiniad am ddim i oedolion.

 

  • Hoffech chi gael cyngor neu gymorth wrth ddewis dosbarth dydd neu fin nos? 
  • Hoffech chi gael cymorth wrth benderfynu pa gwrs rydych am ei ddilyn nesaf?
  • Hoffech chi gael gwybodaeth am hyfforddiant, cymwysterau, ariannu neu faterion cysyllteidig? 
  • Hoffech chi wella eich Mathemateg neu eich Saesneg - neu ydych chi'n gwybod am rywun arall sydd am wneud hynny?

I gael cyngor ac arweiniad diduedd AM DDIM, cysylltwch â'r  The Lifelong Learning Team.

Mynediad i bawb

Ein hymrwymiad

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn ceisio darparu dosbarthiadau addysg oedolion ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Beth bynnag fo eich anghenion unigol, byddwn yn ceisio darparu'r arweiniad, y gefnogaeth a'r cyfleusterau y mae eu hangen arnoch ar gyfer y dosbarth rydych wedi ei ddewis yn ein rhaglen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r The Lifelong Learning Team, lle mae copiau o ddatganiad anabledd y gwasanaeth a'r polisi cydraddoldeb hiliol hefyd ar gael.

Close Dewis iaith