Toglo gwelededd dewislen symudol

Banc bwyd Eastside

Ar agor ar ddydd Gwener o 10.45am. Yn cau pan fydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu.

Gweithwyr cefnogi, e-bostiwch atgyfeiriad ymlaen yw yn eastsidefoodbank@gmail.com a byddwch yn derbyn amser i gasglu'ch pecynnau.

Arhoswch y tu allan i'r adeilad a chadwch bellter cymdeithasol.

Bydd y rheini sy'n troi fyny heb apwyntiad yn cael eu gwrthod. Rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw er eich diogelwch chi ac eraill. Sylwer y byddwn yn cau unwaith y bydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu. Ni allwn warantu y gallwn ganiatáu ceisiadau ailadroddus heb apwyntiad ac rydym yn argymell bod pobl yn gofyn am atgyfeiriad trydydd parti.

Ymholiadau:

E-bostwich os yw'n bosib.

Rhifau ffôn cyswllt: 01792 412755 / 774482 neu ar foreau dydd Gwener: 07534 180215.

Neu gallwch gysylltu â'ch cynghorydd/asiantaeth gymorth leol.

Sylwer: Ni allwn ddosbarthu pecynnau na gwneud unrhyw drefniadau i ddosbarthu pecynnau.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio neu ffonio i drefnu rhoddion.

 

Enw
Banc bwyd Eastside
Cyfeiriad
  • Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion
  • 94 Mansel Road
  • Bôn-y-maen
  • Abertawe
  • SA1 7JR
Rhif ffôn
01792 412755 / 774482
Close Dewis iaith