Chwilio'r wefan
English
Star

Banc bwyd

Banc Bwyd yn Abertawe oriau agor a mynediad.

Banc bwyd Gellifedw

Canolfan Galw Heibio Blaenymaes

Bonymaen (banc bwyd Eastside)

Banc bwyd y Clas

Clydach (Banc bwyd Abertawe)

Dyfaty (Banc bwyd Abertawe)

Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Treforys (Byddin yr lachawdwriaeth)

Y Mwmbwls (Banc bwyd Abertawe)

Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Penderry

Banc bwyd Pontarddulais

Parc Sgeti (Banc bwyd HOP)

St Thomas (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Mosg Abertawe

Oergell Gymunedol Abertawe

Uplands (Banc bwyd Abertawe)

 


Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

Cyfeiriad: Red Cafe, 646 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4EA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch:  info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Bank bwyd Abertawe, Clydach

Cyfeiriad: Tŷ Croeso, 97 High Street, Clydach SA6 5LN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth 10.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 12.00pm drwy drefniad ymlaen llaw yn unig.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd St Thomas Abertawe

Diweddariad: mae'r banc bwyd wedi symud o Eglwys San Steffan i'r Neuadd Blwyf, Lewis Street, St Thomas, Abertawe SA1 8BP

Ar agor yn ôl yr arfer: 

Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00am - 3.00pm

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd talebau ar gael ar yr adeg hon. Gallwn roi talebau'n uniongyrchol o'r eglwys. 

Contact: 01792 455671

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 8.00am a 12.00pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 8.00am a 3:00pm.


Banc bwyd Abertawe, Dyfaty

Cyfeiriad: Eglwys y Ddinas, Dyfatty Street, Abertawe SA1 1QQ

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm. (Ar gau ar hyn o bryd)

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Abertawe, Uplands

Cyfeiriad: Eglwys LifePoint, Ffynone Road, Abertawe SA1 6BT

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Gwener 11.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 01792 472828 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion o ddydd Llun i ddydd Iau.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Gellifedw

Cyfeiriad: Lôn Gwesyn, Canolfan Gymunedol Gellifedw SA7 9LD

Ar agor yn ôl yr arfer: Mercher a dydd Gwener 12.00pm- 2.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio - mae talebau ar gael oddi wrth weithwyr cymdeithasol, athrawon, cydlynwyr ardaloedd lleol, cynghorwyr.

Person cyswllt: Juliet Rees 07936 035419

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan ar dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 12.00pm a 2.00pm


Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

Cyfeiriad: Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys, 28 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

Ar agor yn ôl yr arfer: Ar gau tan dydd Mercher 13 Ionawr.

Gwybodaeth:

Oherwydd y cyfyngiadau Coronafeirws sydd bellach ar waith, bydd ein man galw heibio ar gau o 18 Mawrth.

Er mwyn derbyn cymorth, bydd angen i chi ffonio 01792 798790 ar ddydd Mawrth rhwng 10.00am a 6.00pm. Yna, cewch slot amser i gasglu'ch parsel bwyd ar y dydd Mercher o gyntedd yr eglwys.

Bydd angen i chi ddangos cerdyn adnabod pan fyddwch yn casglu'ch parsel.

Ar gyfer y sefydliadau sydd am gyfeirio person atom, e-bostiwch: neville.andrews@salvationarmy.org.uk 

i weld copi o'n ffurflen gyfeirio.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Mawrth, rhwng 10.00am a 4.00pm neu drwy ffonio 01792 798790.


Banc bwyd Eastside

Cyfeiriad: Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion, 94 Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JR

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 5 Hydref

Open Friday 11.00am - 1.00pm

Covid security

Support workers, please email a referral in advance to eastsidefoodbank@gmail.com a time for collection of packages will be given.

Please maintain social distancing on the premises.

'Walk-ups' will not be turned away, advance booking is for your safety and that of all service users.

Enquiries, please use eastsidefoodbank@gmail.com rather than phone if possible 01792 412755/774482 also 07938 746277 (opening hours only).

Note: we cannot deliver packages nor make any arrangements to deliver packages.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio i drefnu rhoddion.


Banc bwyd Mosg Abertawe

Cyfeiriad: Mosg Abertawe, 159a St Helen's Road, SA1 4DG

The foodbank is now accessible on every Sunday 1.30pm - 3.00pm through our Voucher Referral Scheme.

From Sunday 3 January 2021 the foodbank will no longer provide delivery services. Our foodbank will resume as collection only service. 

Alternatively, clients can seek emergency food services from Swansea Muslim Community Services who can arrange delivery service. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXA77uSzpnva5tqhkmDmYSI9L7gSqNUIg0UenSsqhzSz0mg/viewform?vc=0&c=0&w=1  

These are their eligibility criteria or email at swansea.mcs@gmail.com for more details.

  • Age 65 and above without access to any support
  • Letter from the Welsh Government
  • NHS staff needing support

Information:

We understand that clients may not be able to access our vouchers physically during this time of crisis (Covid-19). We would therefore accept emails from our referring partners stating clients information and confirming they are happy for the foodbank to receive their personal details. 

We request our referring partners to email us at foodbank@swanseamosque.org with the following information.

  • client's full name
  • address
  • contact number
  • how many people in the household, and any special dietary requirements.

We are only providing dry food. Please visit our website for full list of food we provide www.swanseamosque.org/foodbank

Donations:  Those who want to donate can contact foodbank@swanseamosque.org and arrange a day for food drop off or donate on Sundays between 1.30pm - 3.00pm at Swansea Mosque.


Banc bwyd HOP

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, Heather Crescent, SA2 8HE

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 11.00am-1.00pm a dydd Iau 2.00pm - 3.30pm o fis 5 Tachwedd.

Christmas opening times: Dydd Mercher 23 Rhagfyr 11.00am - 1.00pm, Dydd Mercher 30 Rhagfyr 11.00am - 1.00pm.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07790 972407 neu e-bostiwch hopfoodbank@gmail.com am wybodaeth bellach..

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn ystod yr oriau agor ac mae basged ar gyfer rhoddion yn CKs ym Mharc Sgeti.


Banc bwyd Pontarddulais

Cyfeiriad: 28 Dulais Road, Pontarddulais, Abertawe

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 12.00pm - 4.00pm (ac am awr bob dydd ar gyfer argyfyngau am gyhyd â phosib - heb gynnwys penwythnosau).

Fodd bynnag, os oes argyfwng, bydd ein rhif llinell dir yn cael ei ddargyfeirio i'n ffôn symudol a bydd rhywun ar gael drwy gydol y dydd i'w ateb (ac ar y penwythnos).

Gwybodaeth:

Ffôn: 01792 885532

System cyfeirio talebau (mae'r talebau ar gael mewn meddygfeydd meddyg teulu, yn y Ganolfan Byd Gwaith, gan weithwyr cymdeithasol, cydlynwyr ardaloedd lleol a phartneriaid cymunedol).

Yng ngolau pandemig COVID-19 a'r ffaith bod llawer o adeiladau gwasanaeth cyhoeddus ar gau, byddwn yn derbyn llythyr budd-dal neu brawf o'ch cyfeiriad er mwyn i chi gael mynediad i'r banc bwyd. O 18/03/2020 byddwn yn gweithredu ar sail 3 mewn 3 mis, ni waeth sawl ymweliad a wnaed yn flaenorol.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd y Clâs

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Clâs, Longview Road, y Clâs SA6 7HH

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 11.00am

Gwybodaeth:

Bydd angen i ni weld prawf o galedi neu gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:  treez-r@hotmail.com

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road, Abertawe SA1 6TA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Iau 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth: 

Cysylltwch â Nicky neu Mike Sutton-Smith

Swyddfa: 01792 472828

E-bost: office@lifepoint.org.uk


Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

LleSt Catherine's Church hall, Princess Street, Gorseinon. 

Agor: Dydd Iau 10.00am - 12 noon

Gwybodaeth: Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Voucher referral system.

Contact: 07815 534095 or email: info@swansea.foodbank.org.uk for more information on where to get a voucher.

Unfortunately, we are currently unable to provide refreshments while clients wait for their food to be packed. Food will be handed over at the door.

Website: http://www.swansea.foodbank.org.uk

Donations: can be dropped off at the church hall on Thursdays between 10.00am - 11.30am.


Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

Cyfeiriad: Blaenymaes drop in centre, 86-90 Blaenymaes Drive SA5 5NR.

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 10.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

Social distancing rules apply.

Karen Hughes 01792 580905

E-bost: blaenymaesdic@yahoo.co.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan yn ystod yr oriau agor.


Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Address: South Penlan Community Centre,Heol Frank, Penlan SA5 7AH

Ar agor: Dydd Gwener 10.00am - 12noon

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion:  https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Penderry Community Pantry and advice Café

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre, Heol Frank, SA5 7AH.

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Mae gwirfoddolwyr yn barod ac yn awyddus i helpu.

Ffoniwch Jen Lewis os oes gennych unrhyw gwestiynau ar 07745 099383

Neu e-bostiwch: penderrycommunity.p.a.a.c@gmail.com


Oergell Gymunedol Abertawe

Cyfeiriad: The Customs House, Cambrian Place SA1 1RG

Ar agor: Dydd Mercher 1.00pm - 2.30pm

Gwybodaeth:

Food is distributed in packed to order parcels. There are no vouchers required and all are welcome.

We also have an online ordering service for store cupboard food and hygiene items, called Swansea Community Pantry. More details are available at the following address: https://www.goleudy.org/our-services/community-fridge/swansea-community-pantry/

Please contact Patrick Fleming if you have any further questions on 07720 740097

or Email: communityfridge@goleudy.org

We also have social media account that we keep up to date with all the latest information.

Twitter: https://twitter.com/FridgeSwansea

Instagram: Swansea_Community_Fridge

Facebook: https://facebook.com/Swansea-Community-Fridge

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM