Toglo gwelededd dewislen symudol

Banciau Bwyd a Chefnogaeth

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Croesewir rhoddion - rhestrir manylion ynghylch sut i roi nwyddau yn yr wybodaeth am bob banc bwyd isod.

Mae banciau bwyd a phrosiectau cymorth bwyd a restrir ar y dudalen hon wedi'u cofrestru â Chyngor Abertawe ac maent naill ai wedi cael o leiaf 3 ar y Sgôr Hylendid Bwyd, neu maent yn aros i gael eu harchwilio.

Ewch i'r Asiantaeth Safonau Bwyd i gael rhagor o wybodaeth am Sgôr Hylendid Bwyd.

 

Mae'r rhan fwyaf o fanciau bwyd yn defnyddio talebau a/neu system atgyfeirio, felly peidiwch â gadael i hyn eich rhwystro rhag defnyddio'r help hwn pan fyddwch mewn angen. Bydd yr asiantaethau sy'n gallu'ch helpu i gael taleb neu atgyfeiriad hefyd yn gallu'ch helpu drwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol, gan gynnwys cael gafael ar gyngor  ar fudd-daliadau a dyledion. Gall unrhyw un wynebu argyfwng, felly peidiwch â theimlo cywilydd os ydych yn gofyn am help. Mae'r ap 'Hope in Swansea' yn ffordd ddefnyddiol o ddod o hyd i'r help sydd ar gael er mwyn cael gafael ar fwyd ar y diwrnod y mae ei angen arnoch.

Ni chaiff y sefydliadau a restrir, a'r gwasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau hynny, eu rheoli na'u llywodraethu gan Gyngor Abertawe ac nid oes gan Gyngor Abertawe reolaeth dros natur, cynnwys neu argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni'n golygu ein bod yn argymell neu'n cefnogi'r sefydliad hwnnw. Nid yw'r cyngor yn atebol am unrhyw weithred neu ddiffyg gweithred gan y sefydliadau a restrir.

Os hoffech restru'ch banc bwyd neu eich gwasanaeth cymorth bwyd ar y dudalen hon, e-bostiwch tackling.poverty@abertawe.gov.uk.

Banc bwyd Abertawe, Clydach

 • Cyfeiriad
  • Ty Croeso
  • 97 High Street
  • Clydach
  • Abertawe
  • SA6 5LN
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Abertawe, Gorseinon

 • Cyfeiriad
  • St Catherine's Church Hall
  • Princess Street
  • Gorseinon
  • Abertawe
  • SA4 4US
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Abertawe, Mayhill

 • Cyfeiriad
  • Canolfan Gymunedol Mayhill
  • Mayhill Road
  • Abertawe
  • SA1 6TA
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Abertawe, Pen-lan

 • Cyfeiriad
  • Canolfan Gymunedol De Pen-lan
  • Heol Frank
  • Pen-lan
  • Abertawe
  • SA5 7AH
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Abertawe, Uplands

 • Cyfeiriad
  • Eglwys LifePoint
  • Fynone Road
  • Abertawe
  • SA1 6BT
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

 • Cyfeiriad
  • Prosiect Cymunedol Coch
  • 646 Mumbles Road
  • y Mwmbwls
  • Abertawe
  • SA3 4EA
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

 • Cyfeiriad
  • Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys
  • 28 Morfydd Street
  • Treforys
  • Abertawe
  • SA6 8BN
 • Rhif ffôn01792 798790

Banc bwyd Eastside

 • Cyfeiriad
  • Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion
  • 94 Mansel Road
  • Bôn-y-maen
  • Abertawe
  • SA1 7JR
 • Rhif ffôn01792 412755 / 774482

Banc bwyd Gellifedw

 • Cyfeiriad
  • Lôn Gwesyn
  • Canolfan Gymunedol Gellifedw
  • Abertawe
  • SA7 9LD
 • Rhif ffôn07936 035419

Banc bwyd Mosg Abertawe

 • Cyfeiriad
  • Mosg Abertawe
  • 159a St Helen's Road
  • Abertawe
  • SA1 4DG

Banc bwyd Pontarddulais

 • Cyfeiriad
  • 28 Dulais Road
  • Pontarddulais
  • Abertawe
  • SA4 8PA
 • Rhif ffôn01792 885532

Banc bwyd Sgeti

 • Cyfeiriad
  • Eglwys Parklands
  • Maes Y Gollen
  • Sgeti
  • Abertawe
  • SA2 8HQ
 • Rhif ffôn07803 818322

Banc bwyd St Thomas Abertawe

 • Cyfeiriad
  • Eglwys San Thomas
  • Lewis Street
  • St Thomas
  • Abertawe
  • SA1 8BP
 • Rhif ffôn07815 534095

Banc bwyd y Clâs

 • Cyfeiriad
  • Canolfan Gymunedol y Clâs
  • Longview Road
  • y Clâs
  • Abertawe
  • SA6 7HH

Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

 • Cyfeiriad
  • Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes
  • 86-90 Blaenymaes Drive
  • Abertawe
  • SA5 5NR
 • Rhif ffôn07594 605658

Foodcycle

 • Cyfeiriad
  • Caffi Canolfan y Ffenics
  • Powys Avenue
  • Abertawe
  • SA1 6PH
 • Rhif ffôn020 7729 2775

Missionaries of Charity of Mother Teresa Trust

 • Cyfeiriad
  • 235-6 The Strand
  • Abertawe
  • SA1 2AW

Oergell Gymunedol Abertawe

 • Cyfeiriad
  • The Customs House
  • Cambrian Place
  • Abertawe
  • SA1 1RG
 • Rhif ffôn01792 646071

Ogof Adullam

 • Cyfeiriad
  • Eglwys Fethodistaidd Pen-lan
  • Heol Gwyrosydd
  • Pen-lan
  • Abertawe
  • SA5 7BX

Tŷ Matthew

 • Cyfeiriad
  • 84 High Street
  • Abertawe
  • SA1 1LW
 • Rhif ffôn07708 115903

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd (CAE)

 • Cyfeiriad
  • 222b Y Stryd Fawr
  • Abertawe
  • SA1 1NW
 • Rhif ffôn07878 564699
Close Dewis iaith