Toglo gwelededd dewislen symudol

Banc bwyd

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Croesewir rhoddion - rhestrir manylion ynghylch sut i roi nwyddau yn yr wybodaeth am bob banc bwyd isod.

Mae banciau bwyd a phrosiectau cymorth bwyd a restrir ar y dudalen hon wedi'u cofrestru â Chyngor Abertawe ac maent naill ai wedi cael o leiaf 3 ar y Sgôr Hylendid Bwyd, neu maent yn aros i gael eu harchwilio.

Ewch i'r Asiantaeth Safonau Bwyd i gael rhagor o wybodaeth am Sgôr Hylendid Bwyd.

Banc bwyd Gellifedw

Canolfan Galw Heibio Blaenymaes

Bonymaen (banc bwyd Eastside)

Banc bwyd y Clas

Clydach (Banc bwyd Abertawe)

Dyfaty (Banc bwyd Abertawe)

Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Tŷ Matthew

Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Treforys (Byddin yr lachawdwriaeth)

Y Mwmbwls (Banc bwyd Abertawe)

Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Banc bwyd Pontarddulais

Banc bwyd Sgeti

St Thomas (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Mosg Abertawe

Oergell Gymunedol Abertawe

Uplands (Banc bwyd Abertawe)

 

Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

Cyfeiriad: Prosiect Cymunedol Coch, 646 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4EA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Bank bwyd Abertawe, Clydach

Cyfeiriad: Ty Croeso, 97 High Street, Clydach SA6 5LN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth 10.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

 

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 12.00pm drwy drefniad ymlaen llaw yn unig.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd St Thomas Abertawe

Cyfeiriad: Eglwys San Steffan i'r Neuadd Blwyf, Lewis Street, St Thomas, Abertawe SA1 8BP

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun - Dydd Iau 10.00am - 3.00pm. Dydd Gwener 10.00am - 1.00pm.

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd talebau ar gael ar yr adeg hon. Gallwn roi talebau'n uniongyrchol o'r eglwys. 

Contact: 07815 534095

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 8.00am a 12.00pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 8.00am a 3:00pm.


Banc bwyd Abertawe, Dyfaty

Cyfeiriad: Eglwys y Ddinas, Dyfatty Street, Abertawe SA1 1QQ

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Abertawe, Uplands

Cyfeiriad: Eglwys LifePoint, Ffynone Road, Abertawe SA1 6BT

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Gwener 11.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion o ddydd Llun i ddydd Iau.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd Gellifedw

Cyfeiriad: Lôn Gwesyn, Canolfan Gymunedol Gellifedw SA7 9LD

Ar agor yn ôl yr arfer: Mercher a dydd Gwener 12.00pm- 2.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio - mae talebau ar gael oddi wrth weithwyr cymdeithasol, athrawon, cydlynwyr ardaloedd lleol, cynghorwyr.

Person cyswllt: Juliet Rees 07936 035419

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan ar dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 12.00pm a 2.00pm.


Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

Cyfeiriad: Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys, 28 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

Gwybodaeth:

Er mwyn derbyn cymorth, bydd angen i chi ffonio 01792 798790 ar ddydd Mercher rhwng 9.30am a 12.00 ganol dydd. Yna, cewch slot amser i gasglu parsel bwyd ar y diwrnod hwnnw o gyntedd ein heglwys.

Bydd angen i chi ddangos cerdyn adnabod pan fyddwch yn casglu'ch parsel.

Ar gyfer y sefydliadau sydd am gyfeirio person atom, e-bostiwch: neville.andrews@salvationarmy.org.uk i weld copi o'n ffurflen gyfeirio.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi drwy ffonio 01792 798790 neu alw heibio ar ddydd Mercher rhwng 9.30am a 3pm.


Banc bwyd Eastside

Cyfeiriad: Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion, 94 Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JR

Ar agor ar ddydd Gwener o 11.00am. Yn cau pan fydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu.

Diogelwch o ran Covid

Gweithwyr Cefnogi, e-bostiwch atgyfeiriad ymlaen yw yn eastsidefoodbank@gmail.com a byddwch yn derbyn amser i gasglu'ch pecynnau.

Arhoswch y tu allan i'r adeilad a chadwch bellter cymdeithasol.

Bydd y rheini sy'n troi fyny heb apwyntiad yn cael eu gwrthod. Rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw er eich diogelwch chi ac eraill. Sylwer y byddwn yn cau unwaith y bydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu. Ni allwn warantu y gallwn ganiatáu ceisiadau ailadroddus heb apwyntiad ac rydym yn argymell bod pobl yn gofyn am atgyfeiriad trydydd parti.

Ymholiadau:

E-bostiwch eastsidefoodbank@gmail.com os yw'n bosib.

Rhifau ffôn cyswllt: 01792 412755/774482 neu ar foreau dydd Gwener: 07534 180215

Neu gallwch gysylltu â'ch cynghorydd/asiantaeth gymorth leol.

Sylwer: Ni allwn ddosbarthu pecynnau na gwneud unrhyw drefniadau i ddosbarthu pecynnau.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio neu ffonio i drefnu rhoddion.


Banc bwyd Mosg Abertawe

Cyfeiriad: Mosg Abertawe, 159a St Helen's Road, SA1 4DG

Amserau agor yn ystod yr haf: 1 Ebrill i 31 Hydref, 1.00pm - 2.00pm ar ddydd Sul drwy ein Cynllun Cyfeirio Talebau.

Amserau agor yn ystod y gaeaf: 1 Tachwedd i 31 Mawrth, 1.00pm - 2.00pm ar ddydd Sadwrn drwy ein Cynllun Cyfeirio Talebau.

Fel arall, gall cwsmeriaid ddod o hyd i wasanaethau bwyd brys gan Wasanaethau'r Gymuned Foslemaidd yn Abertawe sy'n gallu trefnu gwasanaeth dosbarthu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXA77uSzpnva5tqhkmDmYSI9L7gSqNUIg0UenSsqhzSz0mg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Dyma eu meini prawf, neu e-bostiwch swansea.mcs@gmail.com am ragor o fanylion.

  • 65 oed ac yn hŷn heb fynediad at unrhyw gefnogaeth
  • llythyr gan Lywodraeth Cymru
  • staff y GIG y mae angen cefnogaeth arnynt

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd cleientiaid yn gallu cael mynediad at ein talebau'n bersonol yn ystod cyfnod yr argyfwng hwn (COVID-19). Felly byddem yn derbyn e-byst gan ein partneriaid cyfeirio sy'n nodi gwybodaeth am y cleientiaid ac yn cadarnhau eu bod yn hapus i'r banc bwyd dderbyn eu manylion personol. 

Rydym yn gofyn i'n holl bartneriaid cyfeirio e-bostio ni yn foodbank@swanseamosque.org gyda'r wybodaeth ganlynol.

  • enw llawn y cwsmer
  • cyfeiriad
  • rhif ffôn cyswllt
  • nifer y bobl yn yr aelwyd, ac unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Rydym yn darparu bwyd sych yn unig. Ewch i'n gwefan i weld y rhestr lawn o fwyd rydym yn ei ddarparu www.swanseamosque.org/foodbank

Rhoddion: Gall y rheini sydd am roi bwyd gysylltu â foodbank@swanseamosque.org a threfnu diwrnod i adael y bwyd neu roi rhodd ar ddydd Sadwrn rhwng 1.00pm a 2.00pm ym Mosg Abertawe.


Banc bwyd Sgeti

Cyfeiriad: Eglwys Holy Trinity, Parkway

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 11.00am-3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07803 818322 neu e-bostiwch skettyfoodbank@gmail.com am wybodaeth bellach.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn Eglwys Holy Trinity ar ddydd Mawrth rhwng 11.00am a 1.00pm a ddydd Mercher 10.00am - 3.30pm. Mae basgedi casglu hefyd yn siop CK's ym Mharc Sgeti, y Co-op wrth Groes Sgeti a'r Co-op yn Nhŷ-coch.


Banc bwyd Pontarddulais

Cyfeiriad: 28 Dulais Road, Pontarddulais, Abertawe

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 12.00pm - 4.00pm (ac am awr bob dydd ar gyfer argyfyngau am gyhyd â phosib - heb gynnwys penwythnosau).

Fodd bynnag, os oes argyfwng, bydd ein rhif llinell dir yn cael ei ddargyfeirio i'n ffôn symudol a bydd rhywun ar gael drwy gydol y dydd i'w ateb (ac ar y penwythnos).

Gwybodaeth:

Ffôn: 01792 885532

System cyfeirio talebau (mae'r talebau ar gael mewn meddygfeydd meddyg teulu, yn y Ganolfan Byd Gwaith, gan weithwyr cymdeithasol, cydlynwyr ardaloedd lleol a phartneriaid cymunedol).

Yng ngolau pandemig COVID-19 a'r ffaith bod llawer o adeiladau gwasanaeth cyhoeddus ar gau, byddwn yn derbyn llythyr budd-dal neu brawf o'ch cyfeiriad er mwyn i chi gael mynediad i'r banc bwyd. O 18/03/2020 byddwn yn gweithredu ar sail 3 mewn 3 mis, ni waeth sawl ymweliad a wnaed yn flaenorol.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd y Clâs

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Clâs, Longview Road, y Clâs SA6 7HH

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 11.00am

Gwybodaeth:

Bydd angen i ni weld prawf o galedi neu gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: treez-r@hotmail.com

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road, Abertawe SA1 6TA

Ar gau am 6 wythnos oherwydd gwaith ailwampio.

Gwybodaeth: 

Cysylltwch â Nicky neu Mike Sutton-Smith

Swyddfa: 01792 472828

E-bost: office@lifepoint.org.uk

 


Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: St Catherine's Church hall, Princess Street, Gorseinon. 

AgorDydd Iau 10.00am - 12 noon

Gwybodaeth: Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol. 

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch: info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ar hyn o bryd nid ydym yn gallu darparu lluniaeth wrth i gwsmeriaid aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: http://www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: gellir eu gollwng yn neuadd yr eglwys ar ddydd Iau rhwng 10.00am a 11.30am.


Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

Cyfeiriad: Blaenymaes drop in centre, 86-90 Blaenymaes Drive, SA5 5NR.

Ar agor yn ôl yr arfer: 10.00am - 2.00pm ar ddydd Mawrth a dydd Gwener a 10.00am - 1.30pm ar ddydd Iau.

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Karen Hughes 07594605658

E-bost: blaenymaesdic@yahoo.co.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan yn ystod yr oriau agor.


Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre,Heol Frank, Penlan SA5 7AH

Ar agor: Dydd Gwener 9.30am - 12.30pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07342 847833 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Oergell Gymunedol Abertawe

Cyfeiriad: The Customs House, Cambrian Place, SA1 1RG

Ar agor: Dydd Mercher 1.00pm - 2.30pm

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Dosberthir bwyd mewn parseli sydd wedi'u pacio yn ôl archebion. Nid oes angen unrhyw dalebion ac mae croeso i bawb.

Bwyd ar gael drwy gasglu yn unig.

Cysylltu â'r tîm Oergell Gymunedol os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar 01792 646071 neu e-bostiwch: communityfridge@goleudy.org

Mae gennym gyfrif cyfryngau cymdeithasol hefyd rydym yn ei ddiweddaru gyda'r holl wybodaeth ddiweddaraf.

Twitter: https://twitter.com/FridgeSwansea

Instagram: Swansea_Community_Fridge

Facebook: https://facebook.com/Swansea-Community-Fridge


Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Dydd Mawrth a Dydd Gwener (am).

Gwybodaeth: Gellir casglu parseli bwyd o'r banc bwyd trwy apwyntiad yn unig. Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Ar gyfer y rheini sydd ag anawsterau ariannol sy'n byw yn ardal gogledd Gŵyr, nid oes angen talebau. Gellir trefnu parseli bwyd brys.

Ffoniwch: Gloria Hughes/Jo Gooding 07989 214487 neu e-bostiwch northgowerfoodbank@gmail.com

 

Rhoddion: Cânt eu casglu o ardaloedd dynodedig ym Mhenryn Gŵyr, ffoniwch i gael manylion.

Facebook: http://https:/www.facebook.com/northgowerfoodhub

 


Tŷ Matthew

Cyfeiriad: 82 High Street, SA1 1LW.

Rhif ffôn: 07708 115903

E-bost: friends@matthewshouse.org.uk

Gwefan: http://www.matthewshouse.org.uk

Facebook: https://www.facebook.com/mattscafesa1/

 


Ni chaiff y sefydliadau a restrir, a'r gwasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau hynny, eu rheoli na'u llywodraethu gan Gyngor Abertawe ac nid oes gan Gyngor Abertawe reolaeth dros natur, cynnwys neu argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni'n golygu ein bod yn argymell neu'n cefnogi'r sefydliad hwnnw. Nid yw'r cyngor yn atebol am unrhyw weithred neu ddiffyg gweithred gan y sefydliadau a restrir.

Os hoffech restru'ch banc bwyd neu eich gwasanaeth cymorth bwyd ar y dudalen hon, e-bostiwch tackling.poverty@abertawe.gov.uk.