Toglo gwelededd dewislen symudol

Banc bwyd

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Croesewir rhoddion - rhestrir manylion ynghylch sut i roi nwyddau yn yr wybodaeth am bob banc bwyd isod.

Mae banciau bwyd a phrosiectau cymorth bwyd a restrir ar y dudalen hon wedi'u cofrestru â Chyngor Abertawe ac maent naill ai wedi cael o leiaf 3 ar y Sgôr Hylendid Bwyd, neu maent yn aros i gael eu harchwilio.

Ewch i'r Asiantaeth Safonau Bwyd i gael rhagor o wybodaeth am Sgôr Hylendid Bwyd.

Banc bwyd Gellifedw

Canolfan Galw Heibio Blaenymaes

Bonymaen (banc bwyd Eastside)

Banc bwyd y Clas

Clydach (Banc bwyd Abertawe)

Dyfaty (Banc bwyd Abertawe)

Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Tŷ Matthew

Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Treforys (Byddin yr lachawdwriaeth)

Y Mwmbwls (Banc bwyd Abertawe)

Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Banc bwyd Pontarddulais

Banc bwyd Sgeti

St Thomas (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Mosg Abertawe

Oergell Gymunedol Abertawe

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd (CAE)

Uplands (Banc bwyd Abertawe)

 

Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

Cyfeiriad: Prosiect Cymunedol Coch, 646 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4EA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Bank bwyd Abertawe, Clydach

Cyfeiriad: Ty Croeso, 97 High Street, Clydach SA6 5LN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth 10.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

 

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 12.00pm drwy drefniad ymlaen llaw yn unig.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd St Thomas Abertawe

Cyfeiriad: Eglwys San Steffan i'r Neuadd Blwyf, Lewis Street, St Thomas, Abertawe SA1 8BP

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun - Dydd Iau 10.00am - 3.00pm. Dydd Gwener 10.00am - 1.00pm.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 8.00am a 12.00pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 8.00am a 3:00pm.


Banc bwyd Abertawe, Dyfaty

Cyfeiriad: Eglwys y Ddinas, Dyfatty Street, Abertawe SA1 1QQ

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Abertawe, Uplands

Cyfeiriad: Eglwys LifePoint, Ffynone Road, Abertawe SA1 6BT

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Gwener 11.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion o ddydd Llun i ddydd Iau.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd Gellifedw

Cyfeiriad: Lôn Gwesyn, Canolfan Gymunedol Gellifedw SA7 9LD

Ar agor yn ôl yr arfer: Mercher a dydd Gwener 12.00pm- 2.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio - mae talebau ar gael oddi wrth weithwyr cymdeithasol, athrawon, cydlynwyr ardaloedd lleol, cynghorwyr.

Person cyswllt: Juliet Rees 07936 035419

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan ar dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 12.00pm a 2.00pm.


Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

Cyfeiriad: Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys, 28 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

Gwybodaeth:

Er mwyn derbyn cymorth, bydd angen i chi ffonio 01792 798790 ar ddydd Mercher rhwng 9.30am a 12.00 ganol dydd. Yna, cewch slot amser i gasglu parsel bwyd ar y diwrnod hwnnw o gyntedd ein heglwys.

Bydd angen i chi ddangos cerdyn adnabod pan fyddwch yn casglu'ch parsel.

Ar gyfer y sefydliadau sydd am gyfeirio person atom, e-bostiwch: neville.andrews@salvationarmy.org.uk i weld copi o'n ffurflen gyfeirio.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi drwy ffonio 01792 798790 neu alw heibio ar ddydd Mercher rhwng 9.30am a 3pm.


Banc bwyd Eastside

Cyfeiriad: Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion, 94 Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JR

Ar agor ar ddydd Gwener o 11.00am. Yn cau pan fydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu.

Diogelwch o ran Covid

Gweithwyr Cefnogi, e-bostiwch atgyfeiriad ymlaen yw yn eastsidefoodbank@gmail.com a byddwch yn derbyn amser i gasglu'ch pecynnau.

Arhoswch y tu allan i'r adeilad a chadwch bellter cymdeithasol.

Bydd y rheini sy'n troi fyny heb apwyntiad yn cael eu gwrthod. Rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw er eich diogelwch chi ac eraill. Sylwer y byddwn yn cau unwaith y bydd y pecynnau a drefnwyd ymlaen llaw wedi'u dosbarthu. Ni allwn warantu y gallwn ganiatáu ceisiadau ailadroddus heb apwyntiad ac rydym yn argymell bod pobl yn gofyn am atgyfeiriad trydydd parti.

Ymholiadau:

E-bostiwch eastsidefoodbank@gmail.com os yw'n bosib.

Rhifau ffôn cyswllt: 01792 412755/774482 neu ar foreau dydd Gwener: 07534 180215

Neu gallwch gysylltu â'ch cynghorydd/asiantaeth gymorth leol.

Sylwer: Ni allwn ddosbarthu pecynnau na gwneud unrhyw drefniadau i ddosbarthu pecynnau.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio neu ffonio i drefnu rhoddion.


Banc bwyd Mosg Abertawe

Cyfeiriad: Mosg Abertawe, 159a St Helen's Road, SA1 4DG

Amserau agor yn ystod yr haf: 1 Ebrill i 31 Hydref, 1.00pm - 2.00pm ar ddydd Sul drwy ein Cynllun Cyfeirio Talebau.

Amserau agor yn ystod y gaeaf: 1 Tachwedd i 31 Mawrth, 1.00pm - 2.00pm ar ddydd Sadwrn drwy ein Cynllun Cyfeirio Talebau.

Fel arall, gall cwsmeriaid ddod o hyd i wasanaethau bwyd brys gan Wasanaethau'r Gymuned Foslemaidd yn Abertawe sy'n gallu trefnu gwasanaeth dosbarthu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXA77uSzpnva5tqhkmDmYSI9L7gSqNUIg0UenSsqhzSz0mg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Dyma eu meini prawf, neu e-bostiwch swansea.mcs@gmail.com am ragor o fanylion.

  • 65 oed ac yn hŷn heb fynediad at unrhyw gefnogaeth
  • llythyr gan Lywodraeth Cymru
  • staff y GIG y mae angen cefnogaeth arnynt

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd cleientiaid yn gallu cael mynediad at ein talebau'n bersonol yn ystod cyfnod yr argyfwng hwn (COVID-19). Felly byddem yn derbyn e-byst gan ein partneriaid cyfeirio sy'n nodi gwybodaeth am y cleientiaid ac yn cadarnhau eu bod yn hapus i'r banc bwyd dderbyn eu manylion personol. 

Rydym yn gofyn i'n holl bartneriaid cyfeirio e-bostio ni yn foodbank@swanseamosque.org gyda'r wybodaeth ganlynol.

  • enw llawn y cwsmer
  • cyfeiriad
  • rhif ffôn cyswllt
  • nifer y bobl yn yr aelwyd, ac unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Rydym yn darparu bwyd sych yn unig. Ewch i'n gwefan i weld y rhestr lawn o fwyd rydym yn ei ddarparu www.swanseamosque.org/foodbank

Rhoddion: Gall y rheini sydd am roi bwyd gysylltu â foodbank@swanseamosque.org a threfnu diwrnod i adael y bwyd neu roi rhodd ar ddydd Sadwrn rhwng 1.00pm a 2.00pm ym Mosg Abertawe.


Banc bwyd Sgeti

Cyfeiriad: Eglwys Holy Trinity, Parkway

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 11.00am-3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07803 818322 neu e-bostiwch skettyfoodbank@gmail.com am wybodaeth bellach.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn Eglwys Holy Trinity ar ddydd Mawrth rhwng 11.00am a 1.00pm a ddydd Mercher 10.00am - 3.30pm. Mae basgedi casglu hefyd yn siop CK's ym Mharc Sgeti, y Co-op wrth Groes Sgeti a'r Co-op yn Nhŷ-coch.


Banc bwyd Pontarddulais

Cyfeiriad: 28 Dulais Road, Pontarddulais, Abertawe

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 12.00pm - 4.00pm (ac am awr bob dydd ar gyfer argyfyngau am gyhyd â phosib - heb gynnwys penwythnosau).

Fodd bynnag, os oes argyfwng, bydd ein rhif llinell dir yn cael ei ddargyfeirio i'n ffôn symudol a bydd rhywun ar gael drwy gydol y dydd i'w ateb (ac ar y penwythnos).

Gwybodaeth:

Ffôn: 01792 885532

System cyfeirio talebau (mae'r talebau ar gael mewn meddygfeydd meddyg teulu, yn y Ganolfan Byd Gwaith, gan weithwyr cymdeithasol, cydlynwyr ardaloedd lleol a phartneriaid cymunedol).

Yng ngolau pandemig COVID-19 a'r ffaith bod llawer o adeiladau gwasanaeth cyhoeddus ar gau, byddwn yn derbyn llythyr budd-dal neu brawf o'ch cyfeiriad er mwyn i chi gael mynediad i'r banc bwyd. O 18/03/2020 byddwn yn gweithredu ar sail 3 mewn 3 mis, ni waeth sawl ymweliad a wnaed yn flaenorol.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd y Clâs

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Clâs, Longview Road, y Clâs SA6 7HH

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 11.00am

Gwybodaeth:

Bydd angen i ni weld prawf o galedi neu gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: treez-r@hotmail.com

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road, Abertawe SA1 6TA

Ar gau am 6 wythnos oherwydd gwaith ailwampio.

Gwybodaeth: 

Cysylltwch â Nicky neu Mike Sutton-Smith

Swyddfa: 01792 472828

E-bost: office@lifepoint.org.uk

 


Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: St Catherine's Church hall, Princess Street, Gorseinon. 

AgorDydd Iau 10.00am - 12 noon

Gwybodaeth: Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol. 

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch: info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ar hyn o bryd nid ydym yn gallu darparu lluniaeth wrth i gwsmeriaid aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: http://www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: gellir eu gollwng yn neuadd yr eglwys ar ddydd Iau rhwng 10.00am a 11.30am.


Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

Cyfeiriad: Blaenymaes drop in centre, 86-90 Blaenymaes Drive, SA5 5NR.

Ar agor: Mae'r fenter rhannu bwyd ar gael rhwng 10.30am a 12.30pm bob dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener. Does dim angen cadw lle ymlaen llaw; galwch heibio.

Mae angen trefnu apwyntiadau ar gyfer parseli banc bwyd trwy ddefnyddio'n cyfeiriad e-bost neu rif ffôn. 

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Karen Hughes 07594605658

E-bost: blaenymaesdic@yahoo.co.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan yn ystod yr oriau agor.


Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre,Heol Frank, Penlan SA5 7AH

Ar agor: Dydd Gwener 9.30am - 12.30pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07342 847833 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Oergell Gymunedol Abertawe

Cyfeiriad: The Customs House, Cambrian Place, SA1 1RG

Ar agor: Dydd Mercher 1.00pm - 2.30pm

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Dosberthir bwyd mewn parseli sydd wedi'u pacio yn ôl archebion. Nid oes angen unrhyw dalebion ac mae croeso i bawb.

Bwyd ar gael drwy gasglu yn unig.

Cysylltu â'r tîm Oergell Gymunedol os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar 01792 646071 neu e-bostiwch: communityfridge@goleudy.org

Mae gennym gyfrif cyfryngau cymdeithasol hefyd rydym yn ei ddiweddaru gyda'r holl wybodaeth ddiweddaraf.

Twitter: https://twitter.com/FridgeSwansea

Instagram: Swansea_Community_Fridge

Facebook: https://facebook.com/Swansea-Community-Fridge


Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Dydd Mawrth a Dydd Gwener (am).

Gwybodaeth: Gellir casglu parseli bwyd o'r banc bwyd trwy apwyntiad yn unig. Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Ar gyfer y rheini sydd ag anawsterau ariannol sy'n byw yn ardal gogledd Gŵyr, nid oes angen talebau. Gellir trefnu parseli bwyd brys.

Ffoniwch: Gloria Hughes/Jo Gooding 07989 214487 neu e-bostiwch northgowerfoodbank@gmail.com

Rhoddion: Cânt eu casglu o ardaloedd dynodedig ym Mhenryn Gŵyr, ffoniwch i gael manylion.

Facebook: http://https:/www.facebook.com/northgowerfoodhub

 


Tŷ Matthew

Cyfeiriad: 82 High Street, SA1 1LW.

Ar agor: Dydd Sul - Dydd Mawrth 11.30am to 1.45pm

Rhif ffôn: 07708 115903

E-bost: friends@matthewshouse.org.uk

Gwefan: http://www.matthewshouse.org.uk

Facebook: https://www.facebook.com/mattscafesa1/


Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd (CAE)

Cyfeiriad: 222b, Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NW

Ar agor: Gwasanaeth dosbarthu ar ddydd Mawrth a dydd Gwener

Gwybodaeth:

Gwasanaeth dosbarthu'r banc bwyd ar gael i deuluoedd BAME ac unigolion diamddiffyn. Does dim angen atgyfeiriadau.

Ffoniwch 07878 564699 neu e-bostiwch info@caentr.org am ragor o wybodaeth.
 
Gwefan: www.caentr.org
 
Rhoddion: Derbynnir eitemau nad ydynt yn ddarbodus, nwyddau mewn tun ac unrhyw opsiynau halal hefyd.


 

Ni chaiff y sefydliadau a restrir, a'r gwasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau hynny, eu rheoli na'u llywodraethu gan Gyngor Abertawe ac nid oes gan Gyngor Abertawe reolaeth dros natur, cynnwys neu argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni'n golygu ein bod yn argymell neu'n cefnogi'r sefydliad hwnnw. Nid yw'r cyngor yn atebol am unrhyw weithred neu ddiffyg gweithred gan y sefydliadau a restrir.

Os hoffech restru'ch banc bwyd neu eich gwasanaeth cymorth bwyd ar y dudalen hon, e-bostiwch tackling.poverty@abertawe.gov.uk.