Chwilio'r wefan
English

Canolfan Gymunedol y Clâs

Heol Longview, y Clâs, Abertawe, SA6 7HH.

Cyfleusterau

  • Prif neuadd
  • Neuadd chwaraeon
  • Ystafell gyfarfod
  • Cegin
  • Parcio (cyfyngedig) 

Cyrraedd y ganolfan

Enw:
Canolfan Gymunedol y Clâs
Teitl Swydd:
Cyswllt - Doreen Bell
Ffôn:
01792 411539
Wedi'i bweru gan GOSS iCM