Toglo gwelededd dewislen symudol

Banc bwyd Mosg Abertawe

Ar agor ddydd Sul 12.45pm - 1.45pm, drwy ein cynllun cyfeirio talebau.

O ganlyniad i'r ŵyl Eid-ul-Adha ddydd Sul 16 Mehefin, bydd Banc Bwyd Mosg Abertawe ar gau ar 16 Mehefin.

Byddwn yn ailagor o ddydd Sul 23 Mehefin ar gyfer yr oriau arferol, 12.40pm - 1.40pm.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gwybodaeth

Os bydd angen i gleient gael mynediad at ein banc bwyd, rhaid iddo gael ei atgyfeirio gan sefydliad. Ewch i'n gwefan i gael y manylion llawn, gan gynnwys rhestr o sefydliadau atgyfeirio: https://www.swanseamosque.org/foodbank

Rydym yn derbyn e-byst oddi wrth ein partneriaid atgyfeirio, sy'n nodi gwybodaeth am gleientiaid ac sy'n cadarnhau eu bod yn hapus i'r banc bwyd dderbyn eu manylion personol.

Gofynnwn i'n partneriaid atgyfeirio anfon e-bost atom erbyn dydd Gwener yn foodbank@swanseamosque.org gyda'r wybodaeth ganlynol.

  • enw llawn y cwsmer
  • cyfeiriad
  • rhif ffôn cyswllt
  • nifer y bobl yn yr aelwyd, ac unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Rydym yn darparu bwyd sych yn unig. Ewch i'n gwefan i weld y rhestr lawn o fwyd rydym yn ei ddarparu.

Rhoddion: Gall y rheini sydd am roi bwyd gysylltu â foodbank@swanseamosque.org a threfnu diwrnod i adael y bwyd neu roi rhodd ar ddydd Sadwrn rhwng 1.00pm a 2.00pm ym Mosg Abertawe.

 

Enw
Banc bwyd Mosg Abertawe
Cyfeiriad
  • Mosg Abertawe
  • 159a St Helen's Road
  • Abertawe
  • SA1 4DG
Gwe
http://www.swanseamosque.org/foodbank
Close Dewis iaith